APV og arbejdsmiljødrøftelse

Her kan du se gode råd, skemaer og vejledninger til APV, arbejdsmiljødrøftelsen mv.

APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal give arbejdsmiljøarbejdet systematik og fremdrift. Arbejdsmiljøgrupper skal også vurdere andre arbejdsmiljøforhold end dem, de umiddelbart kan se på arbejdspladsen. Det kan f.eks. være forhold beskrevet i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere eller temaer, som Hovedudvalget har udpeget.

Opgaven løses af arbejdsmiljøgrupper, men det er de relevante MED-udvalg, der skal følge op. Følg de enkle trin og kom i mål med opgaven.

1: Kort vejledning, skemaer til APV og arbejdsmiljødrøftelse

Du kan her finde en kort vejledning til APV. Vejledningen beskriver de 5 faser, der indgår i vurderingen og beskriver også, hvem I skal samarbejde med om opgaven.

Du kan også finde et enkelt APV-skema, som arbejdsmiljøgruppen kan bruge, når resultatet af de 5 faser skal skrives ned. I kan skrive, gemme og rette i APV-skemaet, når der sker ændringer eller efterhånden, som I får problemerne løst. Skemaet er tænkt som et "opsamlingsværktøj", som kan bruges uanset, hvilken APV-metode I vælger.

Husk, at APV skal være tilgængelig for medarbejderne i afdelingen. 

APV og den måde, I arbejder med arbejdsmiljøproblemerne på, bør indgå i jeres årlige arbejdsmiljødrøftelse. Du kan også finde et skema til den årlige arbejdsmiljødrøftelse her.

Bemærk: Arbejdsmiljøgrupperne har metodefrihed. Det betyder, at har I i forvejen en systematisk måde at arbejde med APV på, som I foretrækker, så er det helt OK.

Kort vejledning til APV

APV-skema

Arbejdsmiljødrøftelsen - skema

2: APV-metoder

Har I brug for inspiration til kortlægning af arbejdsmiljøet - her er forslag til metoder.

Der er overordnet set to forskellige veje at gå, når I skal lave kortlægning: Dialogvejen eller spørgeskemavejen. Hvad I skal overveje, når I vælger vej, kan du kan læse mere om herunder. Vi giver dig også et par konkrete, udvalgte eksempler på de to metoder. 

- om dialogvejen

- om spørgeskemavejen

Resultatet af jeres kortlægning og jeres forslag til handling og opfølgning mv. kan føjes ind i APV-skemaet.

Eksempler til dialogvejen:

”På Forkant” – et inspirationshæfte, der beskriver en bred vifte af gennemprøvede dialogbaserede metoder til at sætte arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i system.

APV – portalen med dialogbaserede metoder til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, herunder anerkendende interviews og procesøvelser, APV – spillet mv.

Aktiverende APV - hvor formålet er at lave en APV for det psykiske arbejdsmiljø, der opfylder de formelle krav, men som samtidigt har hovedfokus på, hvad vi ønsker at opnå i fremtiden.

Eksempler til spørgeskemavejen:

NFA – spørgeskema berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold samt de krav og forventninger, der er i arbejdet. Spørgeskemaundersøgelsen kan brugessom grundlag for dialog og udvikling af det psykiske arbejdsmiljø. Se også vejledningen her!

Arbejdstilsynets brancherettede APV – tjeklister/spørgeskemaer, der henvender sig til arbejdspladser med under 10 ansatte.

 

3: Hovedudvalgets særlige temaer om arbejdsmiljø

I skal huske at inddrage Hovedudvalget og andre overordnede MED-udvalgs temaer om arbejdsmiljø i jeres APV.

I har i APV-kortlægningen lavet en vurdering af arbejdsmiljø og herunder også inddraget emner fra Arbejdstilsynets relevante arbejdsmiljøvejvisere. Hovedudvalget sætter hvert år fokus på nogle udvalgte arbejdsmiljøemner. Er de relevante for jer? - så skal I også inddrage dem i APV'en.

Vold udenfor arbejdstid: Hovedudvalget har flere gange behandlet emnet vold. Nu er der kommet regler om vores pligter vedr. vold og chikane udenfor arbejdstiden. Notatet beskriver reglerne og hvad man skal gøre. Arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg opfordres til at lave en screening af egen arbejdsplads: Har vi en risiko - og i givet fald, hvordan håndterer vi det så. Se også reglerne om registrering og opfølgning på vold mv. på siderne om arbejdsulykker.

Motivation til røgfri arbejdstid: Hovedudvalget har fået en opgave af Økonomiudvalget - nemlig at medvirke til røgfri arbejdspladser/-tid. Arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg har flere "håndtag" i den forbindelse. Hovedudvalget har samlet dem her - og vil du har yderligere information, så er der en hel del på hjoerring.dk. 

4: Gode eksempler og inspiration

Vi har her samlet links til nogle relevante hjemmesider og vi vil også forsøge at beskrive eksempler på god praksis fra vores egne arbejdspladser

Arbejdstilsynets hjemmeside - et godt sted at starte!

Arbejdstilsynets brancherettede vejvisere - en side, I skal indenom, det er et krav! De 36 arbejdsmiljøvejvisere beskriver de vigtigste arbejdsmiljøproblemer i de enkelte brancher, og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan man kan løse problemerne.

BFA - arbejdsmiljøweb - er et rigtigt godt sted med masser af inspiration og materiale, der er udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsgivere og -tagere. Se f.eks. Psykisk APV+ - et inspirationshæfte, hvor ni arbejdspladser deler erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. Det fælles fokus er, hvordan arbejdspladserne følger op på kortlægningen og hvordan de får APV-arbejdet integreret i andre udviklingsaktiviteter.

APV-portalen - hvor I kan hente inspiration om de forskellige APV-metoder og en test af, hvilken metode, der vil være mest egnet til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.