Teknik- og Miljøforvaltning

Organisationsdiagram for ledelsen i Teknik og Miljø-forvaltning

Teknik og Miljø har fået ny organisering i 2020

Sådan arbejder vi for FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling