Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen

Organisationsdiagram for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen

Organisationsdiagram  for skoleområdet

Organisationsdiagram  for daginstitutioner og dagplejen