Soldalhus - det nye center i Sindal

01-09-2022

Når du kommer til Sindal fra Hjørring, er det ikke til at overse det store byggeprojekt, der pt. foregår på sydsiden af Hjørringvej overfor Falck. Her er Hjørring Kommune nemlig ved at opføre et ca. 10.000 m2 stort center.

Når det nye center står færdigt i sommeren 2024, vil det erstatte ældrecenteret Vendelbocenteret i Sindal og ældrecenter Smedegården i Bindslev. Derudover vil centeret indeholde et aktivitetscenter, genoptræning, sygeplejeklinik samt et cafétilbud.

Det nye center bygges i ét plan, dog med personalefaciliteter i kælderen. Arkitekturen integrerer en række velfærdsteknologiske løsninger i både boliger og fællesarealer. Her spiller elementer som lys, akustik, indeklima og orientering en vigtig rolle, ligesom centeret er skabt med opmærksomhed på korte afstande og tilgængelighed.

Med byggeriet ønsker Hjørring Kommune at skabe de bedste rammer for et center, der både er et godt sted at bo, et godt sted at gæste og et godt sted at arbejde.

Det nye center er tegnet af CUBO Arkitekter, der også er totalrådgiver på projektet. Hen over foråret 2022 har der været en proces med at finde den rigtige entreprenør til at opføre det store byggeri, og vinderen blev NCC.

Øvrige samarbejdspartnere på projektet er Skaarup Landskab og NIRAS Aalborg.

Se tegninger af det nye center (85 MB.)

Hvad kommer centeret til at indeholde?

Centeret kommer til at indeholde 96 plejeboliger til borgere, der ikke længere kan klare sig selv i eget hjem.

Plejeboligerne deles i tre boliggrupper med 32 boliger i hver. Hver boliggruppe deles i to boenheder af 16 plejeboliger, og hver bonehed kan yderligere deles i to bogrupper med hver otte plejeboliger. De mindre boenheder skal sikre oplevelsen af hjemlighed i boligen og danne en tryg ramme om hverdagen for beboerne med overskuelig adgang til fælleområder og -faciliteter.

Ældrecenteret kommer til at erstatte de eksisterende ældrecentre i Sindal (Vendelbocenteret) og Bindslev (Smedegården).

Du kan læse mere om Vendelbocenteret her: https://aeldrecentre.hjoerring.dk/aeldrecentre/vendelbocenteret

Du kan læse mere om Smedegården her: https://aeldrecentre.hjoerring.dk/aeldrecentre/smedegaarden

Aktivitetscenteret er et tilbud til efterlønsmodtager eller pensionister med en nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Aktivitetscenteret har til formål at øge brugernes livskvalitet ved at:

  • Vedligeholde og stimulere den enkelte brugers evne til at bevare egne ressourcer og færdigheder, fysisk, psykisk og socialt
  • Styrke den enkelte brugers sociale netværk
  • Fungere som aflastning for pårørende

Sindal Aktivitetscenter holder i dag til på Markedsgade 25 i Sindal. Du kan læse mere om Sindal Aktivitetscenter her: https://hjoerring.dk/borger/aeldre/aktiviteter-plus60-aarige/aktivitetscentre

Centeret kommet til at indeholde to træningssalen og tre behandlingsrum. Træningsforløbene er til dig, der har svært ved at klare hverdagen, arbejdslivet eller fritiden, eksempelvis efter en indlæggelse eller sygdom.

Genoptræningen gennemføres af Hjørring Kommunes Træningsenhed. I dag har Træningsenheden bl.a. genoptræning på Markedsgade 3 i Sindal. Du kan læse mere om Træningsenheden her: https://hjoerring.dk/borger/sundhed-og-sygdom/traeningsenheden

Centeret kommer til at indeholde to træningssale samt tre behandlingsrum.

Centeret kommer til at indeholder en sygeplejeklinik med to behandlingsrum. I sygeplejeklinikken tilbydes kommunale sygeplejeydelser som skift af forbindinger, indsprøjtninger med medbragt medicin, dosering af medbragt medicin samt mange andre sygeplejefaglige opgaver, som du kun have brug for i samarbejde med din læge.

Sygeplejeklinikken findes aktuelt på Markedsgade 25 i Sindal. Du kan læse mere om sygeplejeklinikken her: https://hjoerring.dk/borger/aeldre/sygepleje/sygeplejeklinikker

Hjørring Kommune arbejder på at lave et nyt tilbud, der skal give meningsfuld beskæftigelse til mennesker med forskellige udfordringer. Det kan blandt andet være mennesker med autismespektrumforstyrrelse, psykisk sårbarhed eller forskellige former for udviklinghæmning.

Arbejdet med at lave det nye tilbud, der går under navnet Café VIKÁ, er endnu ikke færdigt. Der arbejdes bl.a. med at lave en café, hvor alle interesserede kan købe et måltid mad, samt at skabe mulighed for, at Café VIKÁs medarbejdere kan være med til at løse praktiske opgaver på ældrecenteret.

Forhåbningen med at lave Café VIKÁ er, at det, på sigt, kan være med til at binde de mange funktioner i det nye center sammen og skabe rammer for fællesskab og gode oplevelser for alle de mennesker, det er i centeret.

Du kan læse mere om VIKÁ her: https://hjoerring.dk/borger/handicap-og-socialpsykiatri/voksne-med-handicap/dagtilbud

Herunder kan du følge byggeriet:

  • Byggeriet den 27. marts 2023

  • Den 28. august 2023

Henrik Bøgeskov Lolholm
Projektchef

Tidsplan

Byggestart: September 2022

Ibrugtagning: Sommeren 2024