Nyt børnehus Palleskærvej, Hjørring

18-06-2021

På grunden med tidligere Godthåb Ungdomsklub, opfører Hjørring Kommune, Børne- og undervisningsforvaltningen nu nyt børnehus på 2000 m².
Bygningen opføres til at rumme i alt 185 børn, fordelt på Børnehave, vuggestue og specialgruppe.

Byggeriet opføres med stort fokus på bæredygtighed, genbrug og De 17 Verdensmål, og byggeriet bliver certificeret til DGNB Guld og Den Frivillige Bæredygtighedsklasse.
Disse elementer kommer især til udtryk i valg af materialer til byggeriet.
Omkring genbrug genindbygges bla. de røde tegl belægningssten fra Ungdomsklubbens tid, og indvendigt opføres enkelte udvalgte vægge med genbrugs mursten fra det nyligt nedbrudte plejehjem i Vrå.

Bygningen opføres som let byggeri, skærmtegl facade og fladt tag med papbelægning.

Bygningen placeres i den nord-østlige del af matriklen med en buet L-bygning som fordeler sig på to forskudte etager, der tilpasser sig det stigende terræn på grunden.
Fællesarealer fokuseres omkring en fælles akse gennem etagerne der giver adgang til de forskellige niveauer.

Se tegninger på byggeriet:

Projekt præsentation_NBH Palleskærvej.pdf

 

Lys på byggepladssen - tilrettet 13.12.2021

Vi arbejder nu i vinterperionde, hvor der er påkrævet kunstig arbejdslys - det gældende i perioden 21/10-21 til 31/03-22.

Vi gør alt hvad vi kan for at undgå at lyset generer, men det kan være svært når der skal være tilstrækkeligt arbejdslys.   

Lyset er tændt i tidsrummet: 06.00-til der er lys, og fra det er mørkt til max 18.00. Når der ikke arbejdes tilstræber vi selvfølgelig at justerer. 

13.12.2021 - Tag på 1. halvdel af bygningen

I sidste uge fik vi tag på 1. halvdel af bygningen, og det gør arbejdet letter at der kan arbejdes under tag, når vejret driller som det har gjort på det sidste. 

Der er brugt mange kræfter og salt på at bekæmpe snemasser, nu håber vi på bedre vejr, så også vi også kan få lukket sidste halvdel af byggeriet.

Aller arbejder på pladsen holder juleferie fra 23. december 2021 - 4. januar 2022

Rigtig glædelig jul og godt nytår.

 

ÅBEN BYGGEPLADS - 19.11.2021 - KIG FORBI

Invitation:  ÅBEN BYGGEPLADS-NBH - Palleskærvej 4-9, Hjørring.pdf

 

 12.10.2021 - Arbejdet skrider frem

Tømrerentreprenør er startet på pladsen, med etablering og opstilling af lette vægelementer.

Jorden fra grunden er flyttet rundt, og bevares i videst mulig omfang på grunden, ved etablering af bakker som samtidig sikre et spændende miljø til børnehavens fremtidige legeplads.

 

 

Sommerferie på byggepladsen - uge 29 og 30 

Følg med i projektet på hjemmesiden - Rigtig god sommer og ferie. 

30.06.2021

Pæleramning blev afsluttet tirsdag uge 25 - Tusind tak til tålmodige naboer, men også til effektive entreprenører. 

Nu pågår jordarbejde og fundamenter. 

 

Fra mandag uge 23 pågår pælefundering.

Inden opstart er de omkringliggende ejendomme fotoregistret og der opsætte vibrationsmålere omkring grunden. 

Arbejdet med pælefundering forventes afsluttet uge 26

 

 

Affaldshåndtering på byggepladsen 

Med udgangspunkt i en alvorlig statistik, der viser at 35% af alt affald kommer fra bygge- og anlægsbranchen, tager vi fat i sortering af byggeaffaldet ved projektet på Palleskærvej - og ser på det som en ressource og ikke affald som bare sendes til forbrænding.

Sådan håndterer vi affald ved byggerier

Allerede sorterer vi i følgende fraktioner:

- Hård plast

- Blød plast

- Flamingo

- Pap og papir

- Træ

- Brokker 

Og ambitionen er 0% restaffald til forbrænding.

Vi gør meget ud af, at det skal være i samarbejde og ved kommunikation. Vi glæder os til at se dokumentationen på de sorterede mængder og hvor de sorterede ressourcer ender. 

Inden længe etablerer vi en genbrugsstation - hvor rester og overskydende materialer sættes til gratis afhentning - den glæder vi os til at præsenterer. 

 

 

Følg byggeriet

Projektleder:
Maj-Britt Wærn Jensen
Anlæg og Bygherrerådgivning

Tidsplan:

Byggestart: Maj 2021
Ibrugtagning:  August 2022