Nyt børnehus Palleskærvej, Hjørring

18-06-2021

På grunden med tidligere Godthåb Ungdomsklub, opfører Hjørring Kommune, Børne- og undervisningsforvaltningen nu nyt børnehus på 2000 m².
Bygningen opføres til at rumme i alt 185 børn, fordelt på Børnehave, vuggestue og specialgruppe.

Byggeriet opføres med stort fokus på bæredygtighed, genbrug og De 17 Verdensmål, og byggeriet bliver certificeret til DGNB Guld og Den Frivillige Bæredygtighedsklasse.
Disse elementer kommer især til udtryk i valg af materialer til byggeriet.
Omkring genbrug genindbygges bla. de røde tegl belægningssten fra Ungdomsklubbens tid, og indvendigt opføres enkelte udvalgte vægge med genbrugs mursten fra det nyligt nedbrudte plejehjem i Vrå.

Bygningen opføres som let byggeri, skærmtegl facade og fladt tag med papbelægning.

Bygningen placeres i den nord-østlige del af matriklen med en buet L-bygning som fordeler sig på to forskudte etager, der tilpasser sig det stigende terræn på grunden.
Fællesarealer fokuseres omkring en fælles akse gennem etagerne der giver adgang til de forskellige niveauer.

Se tegninger på byggeriet:

Projekt præsentation_NBH Palleskærvej.pdf

 

Udvidet arbejdstid

Pt. arbejdes der på etablering af kældervæg, en kontinuerlig proces, med skiftevis opsætning af forskalling og efterfølgende støbning. 

Entreprenøren har brug for at arbejde lørdag d. 11. og 18. september fra ca. kl. 07.00 - max 14.30, for at få støbt rettidigt.

Det er lovet at det ikke støjer voldsomt, håber på forståelse. 

 

 

Sommerferie på byggepladsen - uge 29 og 30 

Følg med i projektet på hjemmesiden - Rigtig god sommer og ferie. 

30.06.2021

Pæleramning blev afsluttet tirsdag uge 25 - Tusind tak til tålmodige naboer, men også til effektive entreprenører. 

Nu pågår jordarbejde og fundamenter. 

 

Fra mandag uge 23 pågår pælefundering.

Inden opstart er de omkringliggende ejendomme fotoregistret og der opsætte vibrationsmålere omkring grunden. 

Arbejdet med pælefundering forventes afsluttet uge 26

 

 

Afventer information

  • 15.07.2021 - Fundamenter

  • 29.06.2021 - Byggepladsskilt

Projektleder:
Maj-Britt Wærn Jensen
Anlæg og Bygherrerådgivning

Tidsplan:

Byggestart: Maj 2021
Ibrugtagning:  August 2022