EU-udbud/Nyt Vendelbocenter

Hjørring Kommune, Sundheds – Ældre- og Handicapudvalget indbyder hermed virksomheder, som kan forestå totalrådgivning, til at ansøge om prækvalifikation og derefter, ved at afgive tilbud på totalrådgivning i forbindelse med opførelse af Nyt Vendelbocenter, som omfatter 96 nye ældreboliger, centerbygning samt fælles- og servicearealer ”Ved banen” i Sindal og i henhold til udbudsbekendtgørelse af offentliggørelse i EU-tidende.

Udbuddet gennemføres efter Udbudsloven, Lov nr. 1564 af 15. december 2015 - afsnit II, som en projektkonkurrence iht. § 84-92. Der gennemføres hermed en indledende prækvalifikation, hvor interesserede aktører kan ansøge om deltagelse i tilbudsgivningen.

Efter prækvalifikationen kan de ansøgere, som udvælges af ordregiver, deltage i projektkonkurrencen og afgive tilbud. 

Ordregiver har efterfølgende til hensigt at tildele en tjenesteydelseskontrakt vedr. totalrådgivning på projektet, som tildeles iht. Udbudslovens § 82 udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt og kan hentes på www.mercell.dk