Ankestyrelsens afgørelse vedr. Havbakken

Fem beboere på Havbakken har påklaget Hjørring Kommunes afgørelse om tilrettelæggelse af hjælpen på Havbakken pr. 1. november 2019. Ankestyrelsen har den 22. januar 2020 truffet afgørelse i de fem sager. Nedenfor finder du bilag vedr. den aktuelle afgørelse fra Ankestyrelsen og dækning heraf i pressen vedrørende levering af hjælp til beboerne på Havbakken

KL’s vurdering af Ankestyrelsens afgørelse

Referat fra telefonmøde med Ankestyrelsen den 27. januar 2020

Q&A vedr. Havbakken

Ankestyrelsens afgørelse vedlægges hér i anonymiseret form