Vær med til skabe en ny bydel i hjertet af Hjørring – og sæt præg på en by i udvikling!

Hjørring Kommune udbyder i projektkonkurrence 13.000 m2 i Hjørring midtby til ny attraktiv bydel.

I Hjørring Kommune er der højt til loftet og med udsyn og handlekraft investeres i disse år massivt i udvikling af kommunen og områdets metropol, Hjørring by. Fokus er rettet mod ”det gode liv” for vores borgere, og det handler om handel og kultur, gode boliger, klimasikring og forskønnelse af den indre by, hvor naturen inviteres ind.

For at fastholde og videreføre ambitionen vil vi i centrum af Hjørring skabe en helt ny bydel – tæt på en af byens smukke, grønne åndehuller, det nye Vendsyssel Teater, gågade og Hjørring Togstation. Visionen er, at området skal transformeres til en ny og attraktiv bydel, der bidrager til at styrke ikke alene Hjørrings midtby men også Hjørrings rolle som kommunens hovedby og byens grønne profil.

Klik her og hent tilbudsblanket til afgivelse af bud via post eller e-mail (husk at vedlægge projektbeskrivelse)

Vi lægger vægt på tre grundlæggende karaktertræk, som den nye bydels identitet skal bygges op omkring

 • En levende bydel, hvor blandende funktioner og anvendelser bidrager til at skabe liv døgnet rundt, og hvor nye forbindelser på tværs af området skaber åbenhed for omgivelserne og mulighed for gennemgang til den nærliggende park.
 • En nyskabende bydel, der forener klima- og energimæssige løsninger med arkitektur på en nyskabende og overraskende måde, som giver nye oplevelser i bymidten, og samtidig er indpasset i omgivelserne.
 • En bydel for alle, med nye og blandede boligtyper, der henvender sig til forskellige befolkningstyper og supplerer byens eksisterende boligudbud.
Projektbeskrivelse

Projektområdet, der er kendt som området ved ”Vestre Skole”, omfatter det kommunale areal Dronningensgade 6, 12, 16, 18 samt Kochsvej 8. Området er på ca. 13.000 m2 og har senest været anvendt til bl.a. teater, musikskole, misbrugscenter samt børnehave. Arealet indeholder desuden en offentlig p-plads med 79 p-pladser. Området ønskes solgt og udviklet i forbindelse med, at ovennævnte funktioner flyttes. Projektet udbydes til salg uden mindstepris.

Sammen med et købstilbud ønsker vi også konkrete forslag til, hvordan området kan udvikles i tråd med kommunens visioner for området. Bl.a. skal projektet medvirke til et kvalitetsløft af arealet og tilføre midtbyen nyt liv og nye kvaliteter. Der forventes udarbejdet ny lokalplan og kommuneplantillæg for arealerne i samarbejde med køber.

Ønsker du at byde på området, skal du sende dit bud til tmplan@hjoerring.dk

Vi skal have dit bud senest den 25. april 2019 kl. 10.00.

Du kan også sende dit bud med post til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, Att. Team Plan & Erhvervsudvikling og mærket ”Dronningensgade 12-18 m.fl., må ikke åbnes”.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011. Kommunen forbeholder sig ret til at vælge mellem de indkomne bud. Ved ens bud forbeholder kommunen sig ret til at søge at opnå overbud. Endelig forbeholder kommunen sig ret til at forkaste alle tilbud.

Se salgsmaterialet her
FAQ - find svar på dine spørgsmål her
 1. Skal jeg afgive bud med tilbudsblankettet, eller kan jeg nøjes med at sende mit bud direkte med post eller på en e-mail?
  Svar: Ja. Du skal skrive dit bud på tilbudsblanketten og indsende på e-mail eller med posten sammen med din projektbeskrivelse.

 2. Kan de eksisterende, offentlige p-pladser i området bruges til at opfylde parkeringskravet til de nye funktioner i området? F.eks. til nye boliger?
  Svar: Nej. Antallet af offentlige p-pladser skal bibeholdes, og der skal herudover etableres parkering til de nye funktioner i overensstemmelse med kravene i kommuneplanens generelle rammer for parkering (udbuddets bilag 7). Det er dog muligt at omplaceres de offentlige p-pladser inden for området.

 3. Skal der tinglyses en brugsret til de offentlige p-pladser?
  Svar: Ja. Det er en forudsætning for salget, at der, inden køber overtager arealet, tinglyses en rådighedsservitut, der sikrer adgang til de offentlige p-pladser.

 4. Skal de indkomne bud ledsages af et finansieringstilsagn?
  Svar: Det vil ikke være et krav i første omgang, men via tilbudsblanketten skriver tilbudsgiver under på at have modtaget et finansieringstilsagn fra pengeinstitut og/eller realkreditinstitut. Tilbudsgiver skal desuden være indforstået med, at Hjørring Kommune efterfølgende har mulighed for at undersøge tilbudsgivers økonomiske og faglige formåen.

 5. Er der udarbejdet miljøscreeninsrapporter på de af udbuddet omfattende bygninger? Til brug for bedømmelse af omkostninger ved nedrivning?
  Svar: Nej