Åben projekt- og grundsalgskonkurrence for ny bydel i Hjørring

Hjørring Kommune ønsker at sælge dette attraktive område ved Dronningensgade i Hjørring midtby for at udvikle en ny attraktiv bydel. Derfor inviterer vi til en åben projekt- og grundsalgskonkurrence.

Projektområdet, der er kendt som området med ”Vestre Skole”, omfatter det kommunale areal Dronningensgade 6, 12, 16, 18 samt Kochsvej 8. Området er på ca. 13.000 m2 og har senest været anvendt til bl.a. teater, musikskole, misbrugscenter samt børnehave. Arealet indeholder desuden en offentlig p-plads med 79 p-pladser. 

Området ønskes solgt og udviklet i forbindelse med at ovennævnte funktioner flyttes.

Området ligger centralt - tæt på byens handels- og gågader samt togstation - og i direkte forbindelse med en af byens grønne parker, Christiansgave.

Området udbydes til salg UDEN mindstepris.

Sammen med et købstilbud ønsker vi også konkrete forslag til, hvordan området kan udvikles i tråd med kommunens visioner for området. Bl.a. skal projektet medvirke til et kvalitetsløft af arealet og tilføre midtbyen nyt liv og nye kvaliteter. Der forventes udarbejdet ny lokalplan og kommuneplantillæg for arealerne i samarbejde med køber.

Ønsker du at byde på området, skal du sende dit bud til tmplan@hjoerring.dk. Vi skal have dit bud senest den 25. april 2019 kl. 10.00.

Tilbud skal fremsendes pr. mail til tmplan@hjoerring.dk eller til Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring, Att. Team Plan & Erhvervsudvikling og mærket ”Dronningensgade 12-18 m.fl., må ikke åbnes”.

Du kan kontakte Team Plan & Erhvervsudvikling på tlf. 72 33 67 90 eller tmplan@hjoerring.dk, hvis du vil vide mere.

Salget sker efter Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011. Kommunen forbeholder sig ret til at vælge mellem de indkomne bud. Ved ens bud forbeholder kommunen sig ret til at søge at opnå overbud. Endelig forbeholder kommunen sig ret til at forkaste alle tilbud.

Yderligere information

Bymidteplan for Hjørring

Bydelstrategien for en del af Hjørring

Hjørring Bogen 2018

Se salgsmaterialet her