Kommunikation

DesignGuide

Hjørring Kommune har udarbejdet en DesignGuide, der skal være med til at sikre en ensartet visuel kommunikation.

DesignGuideKlik her og gå til DesignGuide

Kommunikationspolitik

God kommunikation - intern som ekstern - er et vigtigt værktøj, når vi som kommune skal løse vores opgaver effektivt og kompetent både som serviceleverandør, myndighed og arbejdsplads.

I Hjørring Kommune ser vi det som afgørende, at vores kommunikation skaber sammenhæng og troværdighed i omverdenens opfattelse af kommunen. Tillid, dialog og samarbejde er bærende elementer i vores kommunikation og alle medarbejdere er vigtige ambassadører for kommunen i mødet med borgerne.

Hjørring Kommunes principper for god kommunikation

  • Der er kommunikation i alt, hvad vi foretager os.
  • Vi kommunikerer for borgerne i Hjørring Kommune og på borgernes præmisser.
  • Al kommunikation skal være målrettet, rettidigt og i rette mængde.
  • Vi kommunikerer så vidt muligt altid internt, inden vi kommunikerer eksternt.
  • Vi gør det vi siger og er åbne og tilgængelige i dialogen med omverdenen.
  • Ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for at skabe god kommunikation.
  • Vi måler og evaluerer vores Kommunikation.
Den Centrale Kommunikationsgruppe

Hjørring Kommunes Centrale Kommunikationsgruppe arbejder bl.a. med udarbejdelse og eksekvering af kommunikationsstrategier, pressearbejde, web og sociale medier.

Har du spørgsmål eller er der noget vi kan hjælpe dig med, kan du kontakte os på enten telefon eller mail.