Åbne postlister

Hjørring Kommune offentliggør en oversigt over kommunens ind- og udgående breve, faxer og emails på postlister. Det sker som en del af kommunens politik om åbenhed i forvaltningen.

Postlisterne indeholder oplysninger om sagsnummer, sagstitel, registreringsdato, oprettelsesdato, afsender-/modtagernavn, en sigende beskrivelse af sagen og hvilken forvaltning der forestår sagsbehandlingen. 

Alle dokumenter fremgår af oversigten på den åbne postliste, med mindre der er gode grunde til at undlade dem. Det kan være post som: 

  • Lovstof, reklamer, orienteringsskrivelser og lignende.
  • Intern brevveksling mellem de forskellige områder indenfor kommunen.
  • Personalesager, klientsager, inkassosager, retssager og voldgiftssager, straffesager, erstatningssager, udbuds- og licitationssager, skattesager, forsikringssager eller alkoholbevillingssager.
  • Andre sager hvor der kan stilles krav om fortrolighed.

Nedenfor kan du klikke dig videre til postlisterne for de enkelte måneder.

November 2017
Oktober 2017

Indgående post


Udgående post

September 2017

Indgående post

Udgående post 

August 2017