Praktikanter, projekt- og specialesamarbejde

Hjørring Kommune har et godt samarbejde med studerende fra de videregående uddannelser. Et samarbejde som både er givtigt for kommunen og for de studerende.

De studerende får en god mulighed for at få indblik i en politisk styret organisation og de aktuelle udfordringer og muligheder, som Hjørring Kommune står overfor.

Til gengæld får Hjørring Kommune nye input, skæve ideer og friske øjne på organisationen. Vi vil gerne udfordres på måden, vi ”plejer” at gøre tingene på, så opgaverne hele tiden løses bedst muligt.

Hjørring Kommune samarbejder med Aalborg Universitets jobbank, og opslag vedrørende projekt-/specialesamarbejde og praktikopslag kan ses i jobbanken.

Uopfordrede henvendelser er meget velkomne. Hvis du ønsker at indgå i et samarbejde med kommunen, har en god idé til et projekt eller bare gerne vil høre nærmere kan du altid kontakte os. Se vores organisationsdiagram her på hjemmesiden og kontakt den relevante afdeling.