Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

Bliv social- og sundhedsassistentelev

Kan du svare ja til disse?

 • Drømmer du om en erhvervsfaglig uddannelse, hvor du kan kombinerer praktik med teori?
 • Har du lyst til at arbejde professionelt med sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere, som har behov for hjælp?
 • Har du lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde?
 • Har du lyst til at arbejde på sygehuset, i psykiatrien, i hjemmeplejen og på ældrecentre?

Så er du måske vores nye social- og sundhedsassistentelev!

Vi har årligt 41 social og sundhedsassistentelevpladser årligt, heraf er to af pladserne målrettet EUX social og sundhedsassistentuddannelsen. Vi åbner for ansøgning til vores elevpladser to gange årligt.

Uddannelsen

Social- og sundhedsassistent uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år 9 mdr. og 3 uger og veksler mellem skole- og praktikforløb. (EUX 3 år og 7 mdr.)

Er du uddannet social- og sundhedshjælper, pædagogisk assistent, plejehjemsassistent, sygehjælper eller plejer kan du få merit. Afkortningen af uddannelsen er afhængig af, hvilken uddannelse du har. 

Uddannelsen fokuserer på:

 • Mødet med borgeren
 • Sygdomslære og sygepleje
 • Læren om medicin og medicinhåndtering
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Praktikforløbene foregår i hjemmeplejen, på ældrecentre, i psykiatrien og på en sygehusafdeling.

Skoledelen foregår som udgangspunkt på SOSU Nord Vendsyssel, Social- og Sundhedsskolen i Hjørring. 

Er du over 25 år skal du realkompetencevurderes (RKV) med henblik på mulighed for afkortning af din uddannelse.

Realkompetencevurderingen varetages af SOSU Nord. Læs mere på SOSU Nords hjemmeside: www.sosunord.dk

Vi tilbyder

 • Et attraktivt uddannelsesforløb med afveksling og selvstændighed
 • En erhvervsuddannelse på højt fagligt niveau
 • At du bliver en del af et fagligt miljø i udvikling

Vi forventer, at du

 • Udviser interesse og initiativ til at lære og har lyst til at udvikle dig som fagperson
 • Er god til at samarbejde og tager ansvar
 • Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
 • Kan bruge IT
 • Er mødestabil 

Ansættelse

Du skal opfylde følgende krav for at blive ansat som social- og sundhedsassistentelev:

 • Bestået grundforløb 2 målrettet SOSU inklusiv fagene Dansk på D-niveau og Naturfag på E-niveau
 • Eller uddannet social- og sundhedshjælper
 • Har certifikat på Elementær brandbekæmpelse
 • Har certifikat på Første Hjælp

Vi vil gøre opmærksom på, at du i forbindelse med din praktik i psykiatrien vil blive bedt om at fremsende straffeattest.

Som social- og sundhedsassistent elev får du en uddannelsesaftale med os. Du vil få elevløn under uddannelsen efter gældende overenskomst med FOA.

Optagelse og uddannelsesstart

Hold øje med vores stillingsopslag og læs nærmere om optagelse og uddannelsesstart i det konkrete stillingsopslag.