Elev hos Hjørring Kommune

Har du lyst til at skabe din karriere ved Hjørring Kommune?

Som elev i Hjørring Kommune, får du: 

 • en arbejdsplads med en åben og fri omgangstone
 • kollegaer, som vil stå på pinde for at give dig en alsidig og spændende uddannelse

Vores målsætning er, at vi vil klæde dig godt og grundigt på til, at du både personligt og fagligt bliver en af fremtidens bærende kræfter inden for det offentlige.

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de uddannelser, du kan tage ved Hjørring Kommune. Find den uddannelse, der passer dig bedst, og læs flere detaljer om uddannelsens længde, jobmuligheder m.m.

Kontorelev

Om uddannelsen

Som elev i Hjørring Kommune får du en spændende og alsidig uddannelse. Du får mulighed for faglig og personlig udvikling med indsigt i forskellige jobfunktioner, samarbejdsformer og kulturer gennem rotation i forskellige afdelinger.

Offentlig administration giver dig et godt grundlag for en fremtidig karriere inden for både den offentlige og private sektor. 

Hjørring Kommunes elever deltager endvidere i en uges studietur, der for nuværende elever går til Bruxelles.

Adgangskrav: 

- STX, HTX + 5 ugers grundforløb (HGS) eller

- HHX eller

- EUX eller

- EUV eller

- HG, HGS (Det skal fremgå af eksamensbeviset, at det giver adgang til offentlig administration)

Skoleophold

Elevtiden er 2 år. Heri indgår 3 skoleophold, 15 uger i alt plus en afsluttende fagprøve. Undervisningen foregår på en erhvervsskole. Fagprøven består af et selvvalgt emne, du skal skrive et projekt om. Efterfølgende skal projektet forsvares til en mundtlig eksamen.

Efter- og videreuddannelse

Efter afsluttet elevtid er der fortsat en række muligheder for at uddanne sig. Kommunomuddannelsen er en efteruddannelse for ansatte i kommuner og regioner. 

Elevklub

I Hjørring Kommune er der etableret en elevklub, der fungerer som netværk imellem kontoreleverne.

Ansøgningstidspunkt

Hold øje med vores stillingsopslag. Næste gang vi søger elever er i foråret 2020 med uddannelsesstart september 2020.

Kontaktperson

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte personalekonsulent Marie Handberg på mail: mah@hjoerring.dk eller telefon 7233 3163.  

Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune

 

Opret jobagent - så husker vi dig på, når der er nye stillinger

 

Social- og sundhedshjælperelev

Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

 • Har du lyst til at arbejde med professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp ud fra en rehabiliterende tilgang i samarbejde med kommunens borgere?
 • Har du lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper? 
 • Har du lyst til at arbejde på et ældrecenter eller i borgernes eget hjem?

Hvis ja til ovenstående – så er du måske vores nye social- og sundhedshjælperelev?

Uddannelsen

Uddannelsen til Social- og sundhedshjælper varer 14 måneder og veksler mellem skole- og praktikforløb.

Uddannelsen fokuserer på:

 • Mødet med borgeren
 • Personlig pleje og hjælp til hverdagens aktiviteter ud fra en rehabiliterende tilgang
 • Sundhedsfremme og forebyggelse

Praktikforløbene foregår enten på et Ældrecenter eller i Hjemmeplejen.

Skoledelen foregår som udgangspunkt på SOSU Nord Vendsyssel, Social- og Sundhedsskolen i Hjørring.

Er du over 25 år skal du realkompetencevurderes med henblik på evt. mulighed for afkortning af din uddannelse.

Realkompetencevurderingen varetages af SOSU Nord. Læs mere på SOSU Nords hjemmeside: www.sosunord.dk

Vi tilbyder

 • Et attraktivt uddannelsesforløb med afveksling og selvstændighed
 • En erhvervsuddannelse på højt fagligt niveau
 • At du bliver en del af et fagligt miljø i udvikling

Vi forventer, at du:

 • Udviser interesse og initiativ til at lære og har lyst til at udvikle dig som fagperson
 • Er god til at samarbejde og tager ansvar
 • Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
 • Kan bruge IT
 • Er mødestabil

Ansættelse

Du skal opfylde følgende krav for at blive ansat som social- og sundhedshjælperelev:

 • Bestået grundforløb 2 målrettet SOSU
 • Har certifikat på Elementær brandbekæmpelse
 • Har certifikat på Første Hjælp

Som social- og sundhedshjælper elev får du en uddannelsesaftale med os. Du vil få elevløn under uddannelsen efter gældende overenskomst med FOA.

Optagelse og uddannelsesstart

Hold øje med vores stillingsopslag og læs nærmere om optagelse og uddannelsesstart i det konkrete stillingsopslag.

Kontaktperson

Har du brug for yderligere viden kan du kontakte uddannelseskonsulent Lene Nielsen på mail: lene.nielsen@hjoerring.dk eller telefon 7233 5054

Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune

Opret jobagent - så husker vi dig på, når der er nye stillinger

Social- og sundhedsassistentelev

Har du lyst til at gøre en forskel for andre mennesker?

 • Drømmer du om en erhvervsfaglig uddannelse, hvor du kan kombinerer praktik med teori?
 • Har du lyst til at arbejde professionelt med sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere, som har behov for hjælp?
 • Har du lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde?
 • Har du lyst til at arbejde på sygehuset, i psykiatrien, i hjemmeplejen og på ældrecentre?

Hvis ja til ovenstående – så er du måske vores nye social- og sundhedsassistentelev?

Vi har årligt 41 social og sundhedsassistentelevpladser årligt, heraf er to af pladserne målrettet EUX social og sundhedsassistentuddannelsen. Vi åbner for ansøgning til vores elevpladser to gange årligt.

Uddannelsen

Social- og sundhedsassistent uddannelsen varer som udgangspunkt 2 år 9 mdr. og 3 uger og veksler mellem skole- og praktikforløb. (EUX 3 år og 7 mdr.)

Er du uddannet social- og sundhedshjælper, pædagogisk assistent, plejehjemsassistent, sygehjælper eller plejer kan du få merit. Afkortningen af uddannelsen er afhængig af, hvilken uddannelse du har. 

Uddannelsen fokuserer på:

 • Mødet med borgeren
 • Sygdomslære og sygepleje
 • Læren om medicin og medicinhåndtering
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Praktikforløbene foregår i hjemmeplejen, på ældrecentre, i psykiatrien og på en sygehusafdeling.

Skoledelen foregår som udgangspunkt på SOSU Nord Vendsyssel, Social- og Sundhedsskolen i Hjørring. 

Er du over 25 år skal du realkompetencevurderes (RKV) med henblik på mulighed for afkortning af din uddannelse.

Realkompetencevurderingen varetages af SOSU Nord. Læs mere på SOSU Nords hjemmeside: www.sosunord.dk

Vi tilbyder

 • Et attraktivt uddannelsesforløb med afveksling og selvstændighed
 • En erhvervsuddannelse på højt fagligt niveau
 • At du bliver en del af et fagligt miljø i udvikling

 Vi forventer, at du

 • Udviser interesse og initiativ til at lære og har lyst til at udvikle dig som fagperson
 • Er god til at samarbejde og tager ansvar
 • Er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
 • Kan bruge IT
 • Er mødestabil 

Ansættelse

Du skal opfylde følgende krav for at blive ansat som social- og sundhedsassistentelev:

 • Bestået grundforløb 2 målrettet SOSU inklusiv fagene Dansk på D-niveau og Naturfag på E-niveau
 • Eller uddannet social- og sundhedshjælper
 • Har certifikat på Elementær brandbekæmpelse
 • Har certifikat på Første Hjælp

Vi vil gøre opmærksom på, at du i forbindelse med din praktik i psykiatrien vil blive bedt om at fremsende straffeattest.

Som social- og sundhedsassistent elev får du en uddannelsesaftale med os. Du vil få elevløn under uddannelsen efter gældende overenskomst med FOA.

Optagelse og uddannelsesstart

Hold øje med vores stillingsopslag og læs nærmere om optagelse og uddannelsesstart i det konkrete stillingsopslag.

Kontaktperson

Har du brug for yderligere viden kan du kontakte uddannelseskonsulent Lene Nielsen på mail: lene.nielsen@hjoerring.dk eller telefon 7233 5054

Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune

Opret jobagent - så husker vi dig på, når der er nye stillinger

Pædagogisk assistentelev

En pædagogisk assistentuddannelse kvalificerer dig til at arbejde med både børn, unge og voksne som fx pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper eller dagplejer. Du kan tage uddannelsen på en social- og sundhedsskole.

Fakta om uddannelsen

Uddannelseslængden er på 2 år og 3 mdr. Der er elevløn under hele uddannelsen.   

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indsigt i at arbejde med fysiske, musiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med mennesker i centrum. Der er optagelse to gange om året, og fristerne varierer fra skole til skole. Du får elevløn under hele uddannelsen.

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte områdeleder Annemarie Steffensen på tlf. 41 93 76 00 - annemarie.steffensen@hjoerring.dk.

Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune

 

Opret jobagent - så husker vi dig på, når der er nye stillinger

 

Ernæringsassistentelev

Som ernæringsassistent hjælper du med de praktiske opgaver i storkøkkener. Det betyder, at du skal hjælpe med indkøb, anretning, tilberedning, oprydning og hygiejne.

Ernæringsassistenter skal have et godt kendskab til kost og sunde råvarer, da kostens sammensætning betyder meget for madoplevelsen. Det er også vigtigt at være venlig og imødekommende, da du som ernæringsassistent har kontakt med mange mennesker. Ernæringsassistenter arbejder typisk i kantiner og andre storkøkkener. Det kan fx være på plejehjem eller andre offentlige institutioner.  

Uddannelse

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om ernæring og tilberedning. Du får desuden viden om alle de hjælpemidler, der findes i et storkøkken. Nogle bruges til at forarbejde og tilberede maden, andre er til at forlænge madens holdbarhed. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen skal du bl.a. have undervisning i ernæring, kostlære og hygiejne, men du skal også have fag som engelsk og samfundsfag. Som ernæringsassistent lærer du også at udvikle nye produktionsmetoder samt at stå for kontrol af hygiejnen i køkkenet.  

Vil du vide mere?

Kontakt: Jane Maidlow på tlf. 4122 5803 eller på jane.maidlow@hjoerring.dk

Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune

 

Opret jobagent - så husker vi dig på, når der er nye stillinger