Elev hos Hjørring Kommune?

Har du lyst til at skabe din karriere ved Hjørring Kommune?

Som elev i Hjørring Kommune, får du: 

 • en arbejdsplads med en åben og fri omgangstone
 • kollegaer, som vil stå på pinde for at give dig en alsidig og spændende uddannelse

Vores målsætning er, at vi vil klæde dig godt og grundigt på til, at du både personligt og fagligt bliver en af fremtidens bærende kræfter inden for det offentlige.

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de uddannelser, du kan tage ved Hjørring Kommune. Find den uddannelse, der passer dig bedst, og læs flere detaljer om uddannelsens længde, jobmuligheder m.m.

Kontorelev

Som kontorelev ved Hjørring Kommune får du en bred og alsidig kontoruddannelse med speciale i Offentlig administration.

Om uddannelsen

Specialet offentlig administration er rettet mod arbejdsfunktioner inden for de administrative hovedområder i en offentlig institution.

Som elev i Hjørring Kommune får du en spændende og alsidig uddannelse. Uddannelsen giver dig et godt grundlag for en fremtidig karriere inden for både den  offentlige og private sektor. Uddannelsen er også et godt afsæt for videreuddannelse.

Du lærer, hvordan man i Hjørring Kommune søger at omsætte beslutninger til praksis i en politisk styret offentlig institution samt hvordan man på tværs i organisationen løser kommunens opgaver.

Uddannelsesplan

God uddannelse kræver planlægning. Derfor udarbejdes der en samlet praktikplan for din uddannelse. Planen sikrer, at du får en uddannelse, der lever op til de gældende krav. Samtidig er praktikplanen en hjælp til at skabe og bevare overblikket over, hvor du er i din uddannelsesforløb.

I løbet af din elevtid kommer du rundt i 3 forskellige afdelinger i Hjørring Kommunes administrationscentre og får på den måde indsigt i forskellige kulturer og samarbejdsformer.

I løbet af din praktiske uddannelse skal du læres op i følgende funktioner (i overskriftsform):

 • Politik, strategi, handlingsplaner og indsats
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation samt digitale løsninger
 • Administration og sagsbehandling

Hjørring Kommunes elever deltager endvidere i en uges studietur, der for nuværende elever går til Bruxelles.

Skoleophold

Elevtiden  er 2 år. Heri indgår der 3 skoleophold, 15 uger i alt plus en afsluttende fagprøve. Undervisningen foregår på Frederikshavn Handelsskole. De fag du skal igennem på Handelsskolen, vil være fag, du kan relatere til dit arbejde i kommunen. Skoleforløbene omfatter både bundne og valgfrie specialefag. Efter hver skoleperiode får du en karakter. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, der består af et selvvalgt emne, du skal skrive et projekt om. Efterfølgende skal projektet forsvares til en mundtlig eksamen.

Efter- og videreuddannelse

Efter afsluttet elevtid er der fortsat en række muligheder for at uddanne sig. Kommunomuddannelsen er en efteruddannelse for ansatte i kommuner og regioner. Uddannelsen består af en fællesdel og en specialedel målrettet forskellige faggrupper.

Elevklub

I Hjørring Kommune er der etableret en elevklub, der fungerer som netværk imellem kontoreleverne.

Ansøgningstidspunkt

Hold øje med vores stillingsopslag. Næste gang vi søger elever er i foråret 2017 med uddannelsesstart september 2017.

Fakta om uddannelsen

Navn: Offentlig administration

Uddannelseslængde: 2 år

Adgangskrav:

 • HHX + 5 ugers grundforløb elle
 • STX, HTX + 10 ugers grundforløb (HGS) eller
 • EUX eller
 • EUV eller
 • HG, HGS (Det skal fremgå af eksamensbeviset, at det giver adgang til offentlig administration.

  

Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune

 

Opret jobagent - så husker vi dig på, når der er nye stillinger

 

Social- og sundhedshjælperelev

Social og sundhedshjælperelev i Hjørring Kommune?

Som social- og sundhedshjælperelev i Hjørring Kommune får du mulighed for at arbejde med professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp ud fra en rehabiliterende tilgang i samarbejde med kommunens borgere og deres pårørende.

Du kommer til at arbejde tværfagligt med andre faggrupper. 

Om uddannelsen

Uddannelsen til Social- og sundhedshjælper varer 14 måneder og veksler mellem skole- og praktikforløb. Praktikforløbene foregår enten på et Ældrecenter eller i Hjemmeplejen.

Skoledelen foregår som udgangspunkt på SOSU Nord Vendsyssel, Social- og Sundhedsskolen i Hjørring. Er du over 25 år skal du realkompetencevurderes med henblik på evt. mulighed for afkortning af din uddannelse. 

Realkompetencevurderingen varetages af SOSU Nord. Læs mere på SOSU Nords hjemmeside: www.sosunord.dk. Som social- og sundhedshjælperelev får du en uddannelsesaftale med os.

Du vil få elevløn under uddannelsen efter gældende overenskomst med FOA.

Adgangskrav

Du skal have:

 • bestået grundforløb 2, målrettet SOSU
 • certifikat på Elementær brandbekæmpelse 

Ansøgningstidspunkt

Vi optager to hold om året. Ansøgningstidspunktet vil fremgå af det konkrete stillingsopslag. Hold øje med vores stillingsopslag under overskriften Elever på nedennævnte link ”Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune”.

Vil du vide mere?

Kontakt uddannelseskonsulent Lene Nielsen på 72 33 50 54 eller på lene.nielsen@hjoerring.dk.

Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune

Opret jobagent - så husker vi dig på, når der er nye stillinger

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev i Hjørring Kommune?

Som social- og sundhedsassistentelev i Hjørring Kommune får du mulighed for at arbejde med professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov.

Du kommer til at indgå i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Om uddannelsen

Uddannelsen til Social- og sundhedsassistent varer som udgangspunkt 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole- og praktikforløb. Du kommer i praktik på sygehuset, i psykiatrien, i hjemmeplejen og på et ældrecenter.

Skoledelen foregår som udgangspunkt på SOSU Nord Vendsyssel, Social- og Sundhedsskolen i Hjørring. Er du over 25 år skal du realkompetencevurderes med henblik på evt. mulighed for afkortning af din uddannelse.

Realkompetencevurderingen varetages af SOSU Nord. Læs mere på SOSU Nords hjemmeside: www.sosunord.dk. Som social- og sundhedsassistentelev får du en uddannelsesaftale med os.

Du vil få elevløn under uddannelsen efter gældende overenskomst med FOA.

Adgangskrav

Du skal have:

 • bestået grundforløb 2, målrettet SOSU
 • certifikat på Elementær brandbekæmpelse

Er du uddannet social- og sundhedshjælper, pædagogisk assistent, plejehjemsassistent, sygehjælper eller plejer kan du få merit. Afkortningen af uddannelsen er afhængig af, hvilken uddannelse du har. 

Ansøgningstidspunkt

Vi optager to hold om året. Ansøgningstidspunktet vil fremgå af det konkrete stillingsopslag. Hold øje med vores stillingsopslag under overskriften Elever på nedennævnte link ”Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune”.

Vil du vide mere?

Kontakt uddannelseskonsulent Lene Nielsen på 72 33 50 54 eller på lene.nielsen@hjoerring.dk.

Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune

Opret jobagent - så husker vi dig på, når der er nye stillinger

Pædagogisk assistentelev

En pædagogisk assistentuddannelse kvalificerer dig til at arbejde med både børn, unge og voksne som fx pædagogmedhjælper, omsorgsmedhjælper eller dagplejer. Du kan tage uddannelsen på en social- og sundhedsskole.

Fakta om uddannelsen

Uddannelseslængden er på 2 år og 3 mdr. Der er elevløn under hele uddannelsen.   

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indsigt i at arbejde med fysiske, musiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med mennesker i centrum. Der er optagelse to gange om året, og fristerne varierer fra skole til skole. Du får elevløn under hele uddannelsen.

Vil du vide mere?

Så er du velkommen til at kontakte faglig leder Per Meilstrup på tlf. 20920707 - per.meilstrup@hjoerring.dk eller områdeleder Annemarie Steffensen på tlf. 41 93 76 00 - annemarie.steffensen@hjoerring.dk.

Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune

 

Opret jobagent - så husker vi dig på, når der er nye stillinger

 

Ernæringsassistentelev

Som ernæringsassistent hjælper du med de praktiske opgaver i storkøkkener. Det betyder, at du skal hjælpe med indkøb, anretning, tilberedning, oprydning og hygiejne.

Ernæringsassistenter skal have et godt kendskab til kost og sunde råvarer, da kostens sammensætning betyder meget for madoplevelsen. Det er også vigtigt at være venlig og imødekommende, da du som ernæringsassistent har kontakt med mange mennesker. Ernæringsassistenter arbejder typisk i kantiner og andre storkøkkener. Det kan fx være på plejehjem eller andre offentlige institutioner.  

Uddannelse

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om ernæring og tilberedning. Du får desuden viden om alle de hjælpemidler, der findes i et storkøkken. Nogle bruges til at forarbejde og tilberede maden, andre er til at forlænge madens holdbarhed. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen skal du bl.a. have undervisning i ernæring, kostlære og hygiejne, men du skal også have fag som engelsk og samfundsfag. Du kan både afslutte som ernæringshjælper og ernæringsassistent. Som ernæringshjælper lærer du om de grundlæggende funktioner i et storkøkken. Som ernæringsassistent lærer du også at udvikle nye produktionsmetoder samt at stå for kontrol af hygiejnen i køkkenet.  

Vil du vide mere?

Kontakt: Susanne Haaknel på tlf.: 4122 5802 eller på susanne.haaknel@hjoerring.dk

Se ledige stillinger ved Hjørring Kommune

 

Opret jobagent - så husker vi dig på, når der er nye stillinger