Ideen bag elitesportstræf

De unge elite og talentudøvere har brug for sammenhold

Det er vigtigt for eliteidrætsrådet i Hjørring kommune, at tage hånd om de unge elite- og talentudøvere som dedikerer sig så meget til deres idræt. For de unge udøvere er idrætten omdrejningspunktet i hverdagen ud over deres skolegang. De ved, at det kræver seriøs træning og målsætning for, at komme på allerhøjeste niveau.

Eliteidrætsrådet vil gerne hjælpe alle elite og talentudøvere med, at skabe venskaber med netop ligesindet. Ud fra denne tanke opstod ideen om, at afholde et elitesportstræf for netop de mange elite og talentudøvere hvis foreningen modtager elitestøtte fra Hjørring kommune.
Det sker på tværs af deres idrætsgrene og her får udøverne lov til, at prøve kræfter med de andre idrætsgrene som er på alle højeste niveau i kommunen samt, at netværke med de andre elite og talentudøvere. Det kan være svært for en elite og eller en talentudøvere at oprette et netværk da det meste af deres tid bruges på deres idrætsgren. Forhåbentlig bevirker afholdelsen af elitesportstræf, at der skabes et bedre sammenhold mellem foreningerne, men ikke mindst mellem elite og talentudøverne.
I bund og grund håber eliteidrætsrådet, at ved afholdelse af elitesportstræf kan støtte den gode udvikling som er eksisterende. Dette kan kun gøres ved, at lederne samt trænerne i foreningerne samarbejder og lærer af hinanden. Det samme gælder for elite og talentudøverene.

Godkendt på Eliterådets møde 17. juni 2019