Musikpuljen

Musikpuljen har til formål at præsentere et alsidigt musikudbud med både amatører og professionelle.

Formålet med puljen er at præsentere et alsidigt musikalsk udbud i forskellige genrer og stilarter, med optræden af både professionelle og amatører. Der er løbende ansøgning. Du kan forvente svar indenfor 5 arbejdsdage.

Administrationen kan efter ansøgning og nedenstående retningslinjer løbende tildele støtte til rytmiske arrangementer. Støtten tildeles indenfor disse fire kategorier:

 • A) Arrangementer med rytmiske amatørorkestre og gratis adgang.
  Tilskud til dækning af udgifterne til lydmand og Kodaafgift. Transportudgifter (500 kr. pr. band). Ved et arrangement med optræden af 2 bands er det samlede tilskud på max. 3.000 kr.

 • B) Arrangementer med rytmisk musik og entre.
  Tilskud der dækker 50 % af honorarudgifterne til musikere og lydfolk. Der kan maksimalt gives 5.500 kr. i tilskud pr. arrangement

 • C) Lokaleleje
  Tilskud til dækning af 70 % af lokalelejen. Der gives kun tilskud til lokaleleje i forbindelse med godkendte lokaler. Der gives ikke tilskud til følgeudgifter som leje af lyd og lys, teknisk bistand, brandvagt m.m. ved lokaleleje.

 • D) Musikforeninger
  Musikforeninger med et genremæssigt snævert repertoire kan tildeles op til 10.000 kr. årligt.

En forening kan maksimalt modtage 50.000 kr. pr. år i henhold til kategorierne A-D. Det betyder, at der sikres en vis mangfoldighed og at en enkelt forening ikke tildeles midler fra Musikpuljen i et sådant omfang, at mulighederne for andre begrænses.

Ovenstående ordninger (A-D) er ikke gældende for foreninger, institutioner m.fl., der i øvrigt modtager driftstilskud fra Hjørring Kommune. Kommercielle arrangører kan ikke modtage tilskud.

Aktiviteter, der ikke kan bevilges støtte: Der kan ikke gives støtte i form af velgørenhed. Der ydes fortsat ikke tilskud afholdt af menighedsråd, frikirker eller tilsvarende religiøse organisationer.

 

SÅDAN SØGER DU:

 • Du skal bruge foreningens NemID for at logge på ansøgningsmodulet.
 • Du kan overveje at skrive din ansøgning først i et worddokument, så du nemt kan kopiere teksten over i ansøgningsmodulet, når du er logget på
 • Du skal klikke her for at komme til ansøgningsmodulet: Søg Musikpuljen

 

Kontakt

Dorte Reinholdt
Dorte Reinholdt
Kommunikations- og udviklingskonsulent
Kultur og Event