Fritids- og Kulturpolitikken

Fritids- og Kulturaktiviteter spiller en væsentlig rolle i udviklingen af byer og lokalsamfund

Hjørring Kommunes Fritids- og Kulturpolitik giver retningen for, hvordan byrådet overordnet set ønsker at kommunen skal agere indenfor dette område.

Fritids- og kulturaktiviteter spiller en væsentlig rolle i udviklingen af byer og lokalsamfund ligesom satsninger indenfor området kan være med til at tiltrække nye borgere. Borgernes involvering i og brug af fritids- og kulturaktiviteter er meget vigtige for sammenhængskraften i kommunen og for den lokale tilknytning. Det er ligeledes konstateret at fritids- og kulturaktiviteter har en væsentlig indflydelse på folkesundheden.

Hjørring Kommune sætter spot på dette vigtige område med Fritids- og Kulturpolitikken. Fritids- og Kulturpolitikken giver retningen for, hvordan byrådet overordnet set ønsker at kommunen skal agere indenfor dette område. Det betyder, at den danner ramme for fritids- og kulturområdet og er en guide for indsatsen på området.

Politikken understøtter og spiller sammen med kommunens overordnede planer og strategier.

Download politikken her

Kontakt

Team Kultur og Event