Økonomi, evaluering og afrapportering

Bevillingen er gældende ½ år fra bevillingsdato. Ønske om forlængelse af bevillingen skal ske ved skriftelig anmodning til forvaltningen inden udgangen af bevillingen.
Senest 1 måned efter projektets afslutning, skal der indsendes et projektregnskab samt en evaluering til forvaltningen. Projektregnskabet afleveres efter nærmere aftale med hensyn til omfang og dokumentation. Evalueringen skal tage udgangspunkt i om de forventede mål med projektet er blevet opnået.