Hvordan og hvornår søger du?

Når du søger, skal du redegøre for følgende i ansøgningen:

  • Ansøger/forening og kontaktoplysninger
  • Projektets navn
  • Mål med projektet
  • Baggrund for ansøgningen – projektbeskrivelse
  • Beskriv hvilket eller hvilke af Udviklingspuljens kriterier som ansøgningen retter sig mod.
  • Samarbejdspartnere (foreninger, skole, organisation, lokalsamfund, erhvervsliv mm)
  • Målgruppe for projektet
  • Budget incl. Ansøgers/forenings bidrag
  • Andre fondsansøgninger/bidragsydere til projektet
  • Beskriv plan for fremtidig forankring af projektet og ideens efterfølgende bæredygtighed efter støtte fra Udviklingspuljen og evt. andre bidragsydere er ophørt.

Ved markering af projektopstart eller ved afslutning af et projekt inviteres Fritids- og Folkeoplysningsudvalget gerne til deltagelse.

 

 Link til ansøgningsskema Udviklingspuljen 2021 findes her

 

Ansøgning med bilag kan sendes til Fritid: fritid@hjoerring.dk

 

Ansøgningsfristerne for 2021

1. februar 2021
1. juni 2021
1. september 2021