Hvad kan der søges til?

1. Tværgående aktiviteter:
Tværgående aktiviteter forsås bredt. Det kan være tværgående aktiviteter internt i foreningerne, tværgående aktiviteter mellem forening, skole, sundhedscenter, andre foreninger, haller mv., men kan også være mere nytænkende tværgående samarbejder, som ikke har været afprøvet tidligere (f.eks. aftenskole eller erhvervsliv)

 

2. Kompetenceløft af frivillige:
En stor del af fritids- og folkeoplysningsaktiviteter drives af frivillige og i stærke fællesskaber i og udenfor foreningslivet. Hver dag yder frivillige i kommunen en stor indsats og Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets holdning er ”at det skal være nemt at være frivillig”.
Det er med dette kriterie muligt at søge støtte til kompetenceløft af frivillige. Her tænkes primært på bestyrelse, organisation, unge og ikke den almindelige kompetenceløft af trænere.


3. Aktiviteter, der fremmer unges deltagelse i fritidslivet.
Børn og unges deltagelse i fritids- og foreningslivet har særlige bevågenhed. Når børn allerede tidligt i livet er aktive i fællesskabet, bæres det ofte med ind i frem- tiden. Kriteriet giver foreninger mulighed for at afprøve nye og kreative muligheder for inddragelse af unge i foreningslivet, både ifht. trænerrollen men også organisatorisk, nye foreningsaktiviteter, nye deltagelsesformer mm.


4. Sunde aktiviteter dvs. aktiviteter, der styrker deltagernes sundhed.
Fritidsliv, frivillighed og deltagelse i fællesskaber spiller en stor rolle for den enkeltes sundhed og livskvalitet. Fritids- og Folkeoplysningsudvalget ønsker at støtte aktiviteter, der styrker deltagernes sundhed og livskvalitet og skaber grundlag for et langt liv med gode leveår.