Generelle oplysninger før ansøgning

Der gives opstartsbevilling til nye foreninger på op til f.eks. 10.000 kr., hvis der foreligger et konkret budget og forvaltningen skønner, at der er tale om et bæredygtigt initiativ med behov for støtte.


Muligheden for at støtte allerede igangsatte initiativer vurderes i forhold til det konkrete projekt, idet der dog ikke gives tilskud til allerede afholdte udgifter.


Bevillinger kan udover at omfatte aktiviteter i relation til den enkelte forenings primære aktiviteter også omfatte nye aktiviteter på baggrund af en konkret vurdering.

  • Det forventes en form for deltagerbetaling og der er forventning om, at foreningen bidrager med dækning af udgifter/frivillig indsats.
  • Der kan gives tilskud til materialeforbrug og rekvisitter/anlæg efter konkret vurdering.
  • Der kan ydes tilskud til transport i relation til aktiviteteten.
  • Der ydes principielt ikke tilskud ti projekter, som tidligere er støttet af puljen, dog kan Udviklingspuljen søges om forlængelse af projekter, som tidligere har modtaget støtte.
  • Initiativer og udviklingstiltag indenfor kriterierne, som beløber sig til max 10.000 kr. kan behandles administrativt med løbende ansøgningsfrist.
  • Administrationen kan afvise ansøgninger, der ikke opfylder kriterierne.