Udviklingspuljen

Udviklingspuljen 2022

”Fritid og Fællesskab” er Hjørring Kommunes Fritids- og Folkeoplysningspolitik.

Fritid og Fællesskab stiller skarpt på det fritidsliv, Hjørring kommune gerne vil understøtte og udvikle sammen med borgerne i kommune.

Det er Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets intention at støtte op om de foreninger, der vil gøre en ekstra indsats og som igangsætter nye og udviklende initiativer og udvalget har i 2022 afsat kr. 138.468 kr.
Udviklingspuljens kriterier har sit afsæt i 'Fritid & Fællesskab' som Byrådet godkendte 26. juni 2019.
Fritids- og Folkeoplysningsudvalget sætter fokus på 4 indsatsområder for at få flere aktive i foreningslivet.

  1. Tværgående aktiviteter
  2. Kompetenceløft af frivillig
  3. Aktiviteter der fremmer unges deltagelse i fritidslivet.
  4. Sundhed aktiviteter, dvs. aktiviteter der styrker deltagernes sundhed.

Ansøgningsfrister for 2022:
1. februar, 1. juni og 1. september.

 

Læs Fritids- og Folkeoplysningspolitik for Hjørring Kommune