Økonomi, egenfinansiering og ekstern finansiering

Der er i budget 2021 afsat kr. 0,500 mio. kr. i Medfinansieringspuljen.

Der er ikke fastsat krav om medfinansieringens størrelse. Det vil blive vurderet fra projekt til projekt og ud fra ovennævnte kriterier.

Ansøger bedes i ansøgningen oplyse om øvrig finansiering, eget bidrag og evt. opnået fondsstøtte.


Link til ansøgningsskema

Ansøgninger under kr. 10.000 behandles administrativt.

Bevillingen er gældende 6 måneder fra bevillingsdato.
Op mod bevillingens udløb kan ansøger tage kontakt til forvaltningen for at afsøge muligheden for forlængelse af bevilling.

Send ansøgningen til fritid@hjoerring.dk

 

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger