Generelle oplysninger før ansøgning

Der ydes ikke tilskud til allerede igangsatte projekter, dvs. projekter hvor der er indgået forpligtende aftaler eller hvor arbejdet rent fysisk er påbegyndt.

Der ydes ikke tilskud til energirenovering.

Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af de nødvendige myndighedstilladelser, herunder byggetilladelser. Læs mere her: Link til kommunens hjemmeside.

Lokaletilskud til nybygning/tilbygning facilitet ydes kun efter forudgående godkendelse.