Hjørring Kommunes Unglederprisen

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget har fokus på unges engagement i foreningslivet. Når børn og unge allerede tidligt i livet er aktive i fællesskabet, bæres dette ofte med ind i fremtiden.
De unge er rollemodeller for andre unge ved deres virke i foreningslivet og med prisen skabes det opmærksomhed blandt de unge om det positive i, at være leder eller instruktør i en af kommunens mange foreninger.

Prisen uddeles i samarbejde med DGI. DGI uddeler en check på 2.500 kr. til vinderen.

Der uddeles en pris.

Årets unglederpris gives til en ung frivillig,

  • som har været særligt engageret i foreningslivet som leder eller i bestyrelsesarbejde
  • som har vist vilje til at dygtiggøre sig indenfor foreningsarbejdet
  • som er min. 13 år og ikke fyldt 18 år

Alle indstillinger skal sendes til fritid@hjoerring.dk

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger