Skal din forening have 'FORENINGSPRISEN 2021'?

Som noget nyt har Fritids- og Folkeoplysningsudvalget den 17. maj 2022 stiftet en foreningspris.

Prisen går til en godkendt folkeoplysende forening hjemmehørende i Hjørring Kommune ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

 • En forening, som har formået at skaffe markant flere medlemmer til foreningen, og som har udbredt foreningens formål og aktiviteter i lokalområdet.
 • En forening, som har haft succes med at få flere frivillige, og som samtidigt har igangsat initiativer, der styrker og udvikler de frivillige ledere, trænere og instruktørers kompetencer og dermed gør en indsats for at holde fast i frivillige.
 • En forening, som er lykkes med at være nytænkende og innovativ i foreningens arbejde. Her tænkes både i forhold til aktiviteter, faciliteter, organisatorisk eller samarbejder med andre aktører f.eks. skoler og andre institutioner.
 • En forening, som tager medansvar for udviklingen i samfundet, og har igangsat initiativer for særlige målgrupper f.eks. børn og unge med særlige behov eller seniorer.
 • En forening, som på positiv vis bidrager til det gode fællesskab i foreningen og/eller i lokalområdet.

  Med prisen følger udover hæderen en pengegave til foreningen på 5.000 kr.

  Vinderen afsløres i forbindelse med idrætsprisuddelingen den 6. september 2022.

  Alle kan indstille en forening til pris. Det kan f.eks. være medlemmerne, bestyrelsen, forældre eller andre med tilknytning til foreningen. Juryen vælger en vinder blandt de indkomne forslag.

Frist for indstilling til prisen var 27. juni 2022 kl. 8.00.

Indstilling skal sendes til fritid@hjoerring.dk

 

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger

Send din indstilling