Enkelte bemærkelsesværdige præstationer blandt idrætsudøverne

Herudover er der mulighed for at belønne enkelte bemærkelsesværdige præstationer blandt idrætsudøverne. 

 

Her tænkes på idrætsydere, der har ydet en helt særlig præstation. Denne kategori dækker også præstationer af international karakter. Udgangspunktet er, at præstationen er højere end de præstationer, der belønnes efter den alm. idrætspris under pkt. 1-4. Denne kategori dækker fortrinsvis præstationer af international karakter. Prisen uddeles til personer, som via danske mesterskaber/-rekorder har kvalificeret sig til f.eks. officielle nordiske mesterskaber eller europamesterskaber- og fået medaljer ved det pågældende mesterskab. Folkeoplysningsudvalget foretager vurderingen, og har mulighed for efter en konkret vurdering at belønne øvrige særlige bemærkelsesværdige præstationer.

Der nedsættes en jury med repræsentanter fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget og sidste års modtagere.
Juryen vælger, hvem der skal have prisen for enkelte bemærkelsesværdige præstationer blandt idrætsudøverne.

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger