Hjørring Kommunes Fritids- og Idrætspris

Alle medlemmer i godkendte foreninger i Hjørring Kommune kan komme i betragtning til Idrætsprisen og til Idrætsprisen for særligt bemærkelsesværdige præstationer. Idrætsudøveren skal have repræsenteret Hjørring Kommune ved præstationen.

Fritids- og Idrætsprisen 2023 (uddeles i 2024)

Frist for indstillinger: 14. januar 2024 

Fritids- og Idrætsprisuddeling: 5. marts 2024

Alle kan indstille en udøver, leder eller forening til en af Hjørring Kommunes Fritids- og Idrætspriser. Det kan f.eks. være medlemmerne, bestyrelsen, forældre eller andre med tilknytning til foreningen.

Juryen vælger en vinder blandt de indkomne forslag, der opfylder kriterierne for prisen. Vinderne afsløres ved Fritids- og idrætsprisuddelingen.

Se nærmere beskrivelse af de fem priser, og find links til indstilling nedenfor.

Læs om de forskellige Fritids- og Idrætspriser

Alle medlemmer i godkendte foreninger i Hjørring Kommune kan komme i betragtning til Idrætsprisen.

Personen, holdet eller foreningen skal have:

 • Vundet officielle danske eller jyske mesterskaber indenfor Danmarks Idrætsforbunds specialforbund, eller
 • Sat officiel danmarksrekord indenfor Dansk Idrætsforbunds specialforbund, eller
 • Vundet Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers officielle landsmesterskaber, eller

Vundet officielle danske eller jyske mesterskaber inden for andre idrætsorganisationer. I skal sammen med indstillingen vedlægge dokumentation for kravet om, at mesterskabet/rekorden er præsteret i den bedste række. Dokumentationen kan være en et udklip fra en officiel resultatliste.

Vinderne afsløres i forbindelse med Fritids- og Idrætsprisuddelingen.

Send indstilling til Idrætsprisen 2023

Uddeles til en leder, der har ydet en særlig indsats i mere end 5 år.

Prisen uddeles ikke kun til idrætsledere, men også til ledere i andre foreninger som f.eks. spejdere og ungdomsklubber.

Vinderen afsløres i forbindelse med Fritids- og Idrætsprisuddelingen.

Send indstilling til foreningslederprisen 2023

Fritids- og Folkeoplysningsudvalget har fokus på unges engagement i foreningslivet. Når børn og unge allerede tidligt i livet er aktive i fællesskabet, bæres dette ofte med ind i fremtiden.
De unge er rollemodeller for andre unge ved deres virke i foreningslivet og med prisen skabes det opmærksomhed blandt de unge om det positive i at være leder eller instruktør i en af kommunens mange foreninger.

Prisen uddeles i samarbejde med DGI. DGI uddeler en check på 2.500 kr. til vinderen.

Der uddeles en pris.

Årets Unglederpris gives til en ung frivillig,

 • som har været særligt engageret i foreningslivet som leder eller i bestyrelsesarbejde
 • som har vist vilje til at dygtiggøre sig indenfor foreningsarbejdet
 • som er min. 13 år og ikke fyldt 18 år

Vinderen afsløres i forbindelse med Fritids- og Idrætsprisuddelingen.

Send indstilling til Unglederprisen 2023

Prisen for særligt bemærkelsesværdige præstationer blandt idrætsudøverne går til idrætsydere, der har ydet en helt særlig præstation. Denne kategori dækker også præstationer af international karakter. Udgangspunktet er, at præstationen er højere end de præstationer, der belønnes efter den almindelige idrætspris. Denne kategori dækker fortrinsvis præstationer af international karakter. Prisen uddeles til personer, som via danske mesterskaber/-rekorder har kvalificeret sig til f.eks. officielle nordiske mesterskaber eller europamesterskaber- og fået medaljer ved det pågældende mesterskab. Folkeoplysningsudvalget foretager vurderingen, og har mulighed for efter en konkret vurdering at belønne øvrige særlige bemærkelsesværdige præstationer.

Der nedsættes en jury med repræsentanter fra Fritids- og Folkeoplysningsudvalget og sidste års modtagere.

Juryen vælger, hvem der skal have prisen for særligt bemærkelsesværdige præstationer blandt idrætsudøverne.

Vinderen afsløres i forbindelse med Fritids- og Idrætsprisuddelingen.

Send indstilling for særligt bemærkelsesværdige præstationer 2023

Foreningsprisen går til en godkendt folkeoplysende forening hjemmehørende i Hjørring Kommune ud fra ét eller flere af følgende kriterier:

 • En forening, som har formået at skaffe markant flere medlemmer til foreningen, og som har udbredt foreningens formål og aktiviteter i lokalområdet.
 • En forening, som har haft succes med at få flere frivillige, og som samtidigt har igangsat initiativer, der styrker og udvikler de frivillige ledere, trænere og instruktørers kompetencer og dermed gør en indsats for at holde fast i frivillige.
 • En forening, som er lykkes med at være nytænkende og innovativ i foreningens arbejde. Her tænkes både i forhold til aktiviteter, faciliteter, organisatorisk eller samarbejder med andre aktører f.eks. skoler og andre institutioner.
 • En forening, som tager medansvar for udviklingen i samfundet, og har igangsat initiativer for særlige målgrupper f.eks. børn og unge med særlige behov eller seniorer.
 • En forening, som på positiv vis bidrager til det gode fællesskab i foreningen og/eller i lokalområdet.

Med prisen følger udover hæderen en pengegave til foreningen på 5.000 kr.

Vinderen afsløres i forbindelse med Fritids- og Idrætsprisuddelingen.

Send indstilling til Foreningsprisen 2023