Dialogmøde i Sindal Hallerne

Stor tak til de mange deltagere, som mødte op til Hjørring Kommunes Dialogmøde i Sindal Hallerne d. 31. august, hvor aftenens omdrejningspunkt var ’Hvordan øger vi sammen brugen af idrætsfaciliter i Hjørring kommune?’

Der var en rigtig god stemning, og vi fik mange gode input som arbejdsgruppen kan arbejde videre med.

Aftenen bød også på to spændende oplæg fra hhv. tidligere landsholdstræner og nuværende borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek, som talte om motivation af frivillige og frivillige ledere, samt lektor ved Syddansk Universitet, Evald Bundgaard Iversen, der, med udgangspunkt i sit forskningsprojekt ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’, kom med bud på “flere brugergrupper og bedre udnyttelse af idrætsfaciliteterne”.

Oplæggende fra Ulrik og Evald kan hentes her:

Oplæg om fremtidens idrætsfaciliteter

Oplæg om motivation af frivillige

Har du yderligere input, tips eller gode idéer til emnet er du velkommen til at sende dem i en mail til hjoerhal@hjoerring.dk eller til at kontakte Børne-, Fritids og Undervisningsforvaltningen på mail fritid@hjoerring.dk.

 

.

 

Har du spørgsmål? Kontakt: