Tilskud til 'Aktiviteter for Børn og Unge'

Her kan du hente tilskuds- og ansøgningsblanketter til 'Aktiviteter for Børn og Unge' -  folkeoplysende foreninger

Fristen for at søge om tilskud for 2023 er 15. oktober 2022

Søg via dette link

Regnskab 2022:

Fristen for at indberette regnskabs oplysninger for 2022 er 15. marts 2023.

 

Pulje til nye foreninger og/eller nye aktiviteter

Hvis I får nye aktiviteter i 2023, som I ikke kunne forudse ved den ordinære ansøgningsfrist 15. oktober 2022, er det muligt at søge om aktivitetstilskud og lokaletilskud ved den ekstraordinære ansøgningsfrist 1. september 2023.

Tilbuddet gælder både nye foreninger og eksisterende foreninger

Der er ikke et ansøgningsskema. Foreningen indsender en ansøgning med oplysning om baggrunden for ønsket til fritid@hjoerring.dk. I ansøgningen oplyses det forventede medlemstal for 2023. Hvis der søges om lokaletilskud vedhæftes et budget for lokaleudgifterne.

Se mere om reglerne for aktivitetstilskud og lokaletilskud her 

Kontakt Fritidsområdet

Se kontaktoplysninger