Da fyret blev flyttet

Rubjerg Knude Fyr blev flyttet ca. 70 meter væk fra kysten d. 22. oktober 2019. Her kan du læse meget mere om selve flytningen, hvorfor vi gjorde det, hvad det kostede og meget meget mere.

Hvorfor besluttede vi at flytte fyret?

Rubjerg Knude Fyr, der er en meget velbesøgt turistattraktion og markant varetegn for hele kommunen, for hele kysten og for Nordjylland.  Fyret var i 2018 så truet af kysterosion, at hvis det skulle bevares, var der brug for en redningsplan inden for kort tid.

Med andre ord - enten skulle fyret flyttes eller også skulle Hjørring Kommune gennem et påbud bede Naturstyrelsen, som ejer fyret, om at rive det ned, inden det ville vælte ned ad skrænten til stranden med risiko for at det ville være til stor fare for gæster  - både på stranden og  ved Knuden. Ingen turde på daværende tidspunkt spå om hvornår det ville ske - det var blot en spørgsmål om antallet af storme og styrken af dem, der ville afgøre fyrets skæbne. Men sådan skulle det ikke gå..

Hvorfor flyttede vi fyret?

Rubjerg Knude Fyr er en meget velbesøgt turistattraktion især i sommerhalvåret men faktisk valfarter turister og besøgende til fyret hele året rundt. Fyret er et markant varetegn for egnen og kan ses langvejs fra, når man står på stranden langs vestkysten. Det var i 2018 så truet af kysttilbagerykningen, at hvis det skulle bevares, var der brug for en løsning inden for en kort periode.  

Med andre ord - enten flyttes fyret eller også skal Hjørring Kommune meddele påbud om nedrivning til Naturstyrelsen, som er ejer af fyrtårnet, for at undgå at fyret vælter indenfor en periode af 5-10 år - med den risiko det giver for gæster på stranden og knuden.

 

Kysten ved fyret i 1992

Kysten ved fyret i 1992

 Kysten ved fyret i 2008

Kysten ved fyret i 2008

 Kysten ved fyret i 2018

Kysten ved fyret i 2018

Beslutningsprocessen om flytningen 

 • Flytningen på 60-80 meter blev resultatet af de mange overvejelser, idet den dramatiske placering på toppen af knuden bliver fastholdt.
 • Flytningen blev en del af finansloven ultimo 2018, hvor der blev bevilliget 5 mio kr.
 • Hjørring Byråd besluttede flytningen på byrådsmødet den 28. november 2018
 • Tilladelser fra fredningsnævn, Kystdirektorat, naturmyndighed mfl.  blev givet i januar og februar 2019
 • Tilsagnsskrivelse og samarbejdsaftale med Naturstyrelsen den 11. april 2019
 • Kontrakt med entreprenør blev underskrevet den 28. maj 2019

Hvilke overvejelser havde vi?

Vi havde naturligvis haft mange overvejelser i forbindelse med projektet - eksempelvis:

 • Er det i det hele taget værd at flytte Rubjerg Knude fyr og dermed redde attraktionen?
 • Eller ødelægger vi fortællingen om kystlandskabets dynamik, når vi flytter fyret - bliver det så en ”fake” fortælling?
 • Og hvor skal det flyttes hen?
  Området er fredet og omfattet af Natura2000 – så kan vi overhovedet få lov?
 • Er der nogen, som vil klage?
 • Hvor sikre skal vi være, før vi tør gå i gang – behovet for nødvendige forundersøgelser vil vælte budgettet?
 • Kan budgettet mon holde?
 • Kan vi overhovedet flytte et fyrtårn på toppen af en sandkasse?
 • Geologien er virkelig kompliceret – hvad støder vi på?
 • Hvad nu hvis det vælter?
 • Er det OK, at være super risikovillig?
 • Kan vi nå det inden kysterosionen er for fremskreden?
 • Kan vi håndtere publikumsinteressen – både under anlægsarbejdet og selve flytningen? 

Hvem stod for flytningen?

Hjørring Kommune havde skrevet kontrakt med en lokal entreprenør om flytning af Rubjerg Knude Fyr.

Kjeld Pedersen, Lønstrup Murerforretning blev valgt som entreprenør på denne helt unikke opgave. Lønstrup Murerforretning var ansvarlig for byggepladsen og stod forstærkning af fundament og hele det forberedende arbejde. Fyret skulle sættes på ”rulleskøjter” og efterfølgende flyttes med cirka otte meter i timen. Selve flytningen blev foretaget af BMS Krangården.

Allerede inden arbejdet gik i gang, var der stod tilfredshed og tiltro til den lokale entreprenør.

- Vi har haft fantastisk og værdifuldt samarbejde med Kjeld Pedersen i udviklingen af løsningen med at flytte fyret. Vi er meget tilfredse med aftalen, som også betyder, at projektet kan realiseres inden for budgettet på fem millioner kroner, som staten har bevilget til opgaven, sagde formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Smalbro (V) inden projektet begyndte i august 2019.

Flytningen af det cirka 23 meter høje fyr var fra begyndelsen planlagt til at gå i gang uge 43 i 2019.

- Vi tager helt klart en risiko med flytningen af fyret, og mange ting kan gå galt. Vi er bare nødt til at turde, for hvis vi ikke gør noget, vil det styrte i havet, sagde Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt (S) dengang.

Naturstyrelsen, der ejer fyret, var en aktiv medspiller igennem hele forarbejdet og fortsatte som samarbejdspartner gennem hele forløbet.

- Som samarbejdspartnere er vi enige med Hjørring Kommune om, at vi er nødt til at udvise risikovillighed. Kysterosionen er nu så fremskreden, at alternativet til flytningen er, at fyret skal nedtages. Denne løsning bevarer fyret på knuden, en enestående placering, i et helt særligt naturområde, siger skovrider Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen.

Hvordan flytter vi fyret?

Lønstrup Murerforretning, det vil sige muremester Kjeld Pedersen var entreprenør og dermed ansvarlig for byggepladsen. Han stod for hele det forberedende arbejde inden fyret var klar til at blive sat på ”rulleskøjter” og via et skinne-system blev det så flyttet med cirka otte meter i timen.

Det forberedende arbejde begyndte d. 14. august 2019. Den første opgave var at lave en midlertidig vendeplads og p-plads ved arbejdsområdet (30x30 meter), ligesom der også skulle laves køreadgang til toppen af Rubjerg Knude fra Rubjergvej. Fyrvejen, som er den vej der leder op til fyret fra Rubjergvej, skulle have en bredde på 4 meter. Det var minimumsbredden for at gøre det muligt for gravemaskiner, traktorer og ikke mindst BMS Krangården at komme frem til fyret med de nødvenlige materialer, kraner og køretøjer. 

Det var nemlig helt afgørende at store gravemaskiner, kraner og andre tunge køretøjer kunne komme op til fyret.

Det eksisterende fundament skulle nemlig først forstærkes, og gøres klar til at flere kraftige jern-bjælker kunne stikkes igennem fyret også som forstærkning. Derefter kunne fyret så med det forstærkede fundament trækkes frem til den nye position ved hjælp af ”rulleskøjter”, donkrafte og hydraulik. Flytningen skete på skinner, som var lagt på udgravet plant fundament i hele bakselængden. Udgravningen, der vil havde en bredde på 14 meter og blev sikret med spuns og lignende. Da Rubjerg Knude i vidt omfang består af løst flyvesand kom det ikke som nogen overraskelse at arbejdsområde og udgravning ville fyge til i arbejdsperioden. Derfor var der fra begyndelsen sat både tid og økonomi af til dette.

På selve flyttedagen var det BMS Krangården, der stod for selve flytningen, som begyndte kl. ca. 9.00. Og sidst på eftermiddagen var det tunge fyr på plads på sin nye placering. Fyret blev "limet" til sin nye placering med flydebeton.  

Naturstyrelsen ejer såvel Rubjerg Knude Fyr samt matriklen, som fyrtårnet ligger på. Naturstyrelsen har givet tilsagn om, at Hjørring Kommune må træde i bygherrested og stå for flytning af fyrtårnet.

I 2019 afsatte den daværende regering 5 mio. kr. til Hjørring Kommunes arbejde for at flytte Rubjerg Knude Fyr. 

Hjørring kommune afsøgte adskillige metoder til flytning af fyrtårnet, og samtidigt foretog kommunen en afsøgning af markedet. Der blev udarbejdet et budget og en økonomisk risikoanalyse. På baggrund af de kendte forudsætninger, var det vurderingen, at flytningen ville det kunne gennemføres indenfor rammen af den 5 mio. kr. store bevilling via finansloven.

Fakta om fyret

 • Fyret er 23 meter højt
 • Byggeriet af fyret begyndte i 1899
 • Vægt 940 ton
 • Højde på kystskrænten = 60 meter
 • Fyret blev taget i brug i 1900

Kontakt

Leif Lund Jakobsen
Leder af Kultur- og Eventområdet og chef for Naturmødet