Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Hvis du renoverer eller nedriver en bygning, skal du huske at anmelde det, hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

Du skal lave en anmeldelse hvis du skal:

  • Renovere eller nedrive en bygning eller et anlæg og arbejdet frembringer mere et 1 ton affald
  • Udskifte termoruder fra perioden 1950-1977

Det er altid bygherrens ansvar, at anmeldelsen laves.

Bygherren er den fysiske eller juridiske person, der betaler for, at et bygge- og anlægsarbejde projekteres og udføres.

Det kan fx være enkeltpersoner (private) eller enkeltmandsvirksomheder, selskaber, offentlige og private institutioner samt organisationer og foreninger.

Hvordan anmelder du?

Du skal anmelde affaldet senest 14 dage før arbejdet igangsættes - og gerne før.

Alle anmeldelser skal laves i den nationale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø. Vær opmærksom på, at du eller din rådgiver skal benytte Nem-ID for at logge på Byg & Miljø.

Vi har lavet to hjælpe-skemaer til henholdsvis screening og rapportering af affaldstyper mm. Skemaerne er lavet som faner i et excel ark.

Hent skemaerne her

Vejledning - sådan bruger du skemaerne

Instruktionsvideo (er under udarbejdelse)

 

HUSK! Du skal også søge tilladelse til selve nedrivningen/renoveringen.

Læs mere om det her 

Har du spørgsmål til, hvordan du anmelder bygge-anlægsaffald, er du velkommen til at kontakte Team Miljø - se boksen til højre.

Kontakt

Team Miljø - Virksomhed

S: Springvandspladsen 5
O: 9800 Hjørring