Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Hvis du renoverer eller nedriver en bygning, skal du huske at anmelde det, hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.

Du skal lave en anmeldelse hvis du skal:

  • Renovere eller nedrive en bygning eller et anlæg og arbejdet frembringer mere et 1 ton affald
  • Udskifte termoruder fra perioden 1950-1977

Det er altid bygherrens ansvar, at anmeldelsen laves.

Bygherren er den fysiske eller juridiske person, der betaler for, at et bygge- og anlægsarbejde projekteres og udføres.

Det kan fx være enkeltpersoner (private) eller enkeltmandsvirksomheder, selskaber, offentlige og private institutioner samt organisationer og foreninger.

Hvordan anmelder du?

Du skal anmelde affaldet senest 14 dage før arbejdet igangsættes - og gerne før.

Alle anmeldelser skal laves i den nationale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø. Vær opmærksom på, at du eller din rådgiver skal benytte Nem-ID for at logge på Byg & Miljø.

Du kan med fordel benytte nedenstående to skemaer til at indsamle de relevante oplysninger før du laver anmeldelsen i Byg og Miljø.  

Skema til Miljøscreening af bygninger og anlæg

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Vejledning - sådan bruger du skemaerne

Du kan se hvordan du skal lave anmeldelsen i Byg og Miljø i nedenstående instruktionsvideo:

Link: Instruktionsvideo (er under udarbejdelse)

HUSK!

Før du går i gang med at nedrive eller renovere dit hus skal du også søge om nedrivningstilladelse og/eller byggetilladelse.

Læs mere om nedrivnings- og byggetilladelser her

Har du spørgsmål til, hvordan du anmelder bygge-anlægsaffald, er du velkommen til at kontakte Team Miljø - se boksen til højre.