Affald til jord (slam)

Her kan du anmelde affald til jordbrugsformål.

Ønsker du at udbringe spildevandsslam (slam fra renseanlæg), bioaske (aske fra halmfyrede fjernvarmeværker) eller lignende affaldsprodukter med gødningsværdi på dine arealer, skal du senest 8 dage før du modtager produktet, sende en anmeldelse til Hjørring kommune.

Sådan anmelder du

Anmeldelsen skal indeholde

  • markkort med udspredningsarealer
  • deklaration for affaldsproduktet og
  • underskrevet aftale mellem producent og modtager

Det er leverandøren af affaldet, der har ansvaret for at lave anmeldelsen til Hjørring Kommune. Det er vigtigt, at dette er afklaret inden udspredningen eller leverancen, da du som modtager har ansvaret for, at udspredningen foregår lovligt.

Du anmelder via links i den grønne selvbetjeningsboks til højre.

Udbringning

Du har pligt til at nedbringe affaldet inden 6 timer ved udbringning på sort jord eller græsmarker.

Opbevaring

Opbevaring af affald til jordbrugsformål på din ejendom skal opfylde samme krav som opbevaring af flydende husdyrgødning.

Dog kan organisk affald, der ikke afgiver saft, opbevares i markstakke (gælder ikke spildevandsslam).

Se på kortet, om dine arealer
overlapper med grundvandsinteresser:

 

 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies