Afbrænding

Generelt må du ikke brænde noget af.
En fast undtagelse er sankthansbål og små hyggebål af ubehandlet, tørt træ.

Alle typer affald udgør en ressource. Det gælder også have- og skovaffald. Det giver derfor mening, at vi udnytter alt brændbart materiale – enten ved at kompostere det eller udnytte det til opvarmningsformål.

Det er tilladt: 

  • at brænde bål sankthansaften – men kun af ubehandlet, tørt træ eller anden ubehandlet biomasse (f.eks. halm). 
  • at have små hyggebål af ubehandlet, tørt træ på dertil indrettet bålplads (hyggebål = kan brænde ud på 1-2 timer).
  • at afbrænde ubehandlet (rent) træafskær fra træforarbejdende virksomheder og råtræsaffald fra skovbrug og landbrug i privat brændeovn (dvs. ikke byggeaffald).

Billede som viser afstandskrav ved afbrænding

Virksomheder, landbrug og skovbrug må uden tilladelse:

  • Afbrænde træstød og hugstaffald i skove på mindst 0,5 ha og mindst 20 m bredde.
  • Afbrænde frøgræshalm fra frøgræsmarker, hvis der skal være frøgræs året efter
  • Afbrænde fejlbundne halmballer i forbindelse med presning på marken og halm anvendt til overdækning af roe- og kartoffelkuler
  • Våde halmballer på marken*
  • Forbrænde rent træ fra træforarbejdende virksomheder (dvs. ikke byggeaffald), skovbrug og landbrug i kraft- eller varmeproducerende anlæg indrettet til fyring med fast brændsel.
  • Afsætte rent træ fra træforarbejdende virksomheder (dvs. ikke byggeaffald), skovbrug og landbrug til forbrænding i varmeproducerende anlæg indrettet til fyring med fast brændsel.

* Skal anmeldes til kommunen på mail til teammiljoe@hjoerring.dk inden opstart - så kigger vi måske forbi.

Læs mere i Hjørring Kommunes regulativ for erhvervsaffald (se §18)

Læs mere i Hjørring Kommunes regulativ for husholdningsaffald (se §22)

Læs mere i Beredskabsstyrelsens pjece om sikker afbrænding

Læs mere på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside

Kontakt

Team Miljø - Landbrug
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring