Miljøgodkendelse af virksomheder

Større virksomheder og virksomheder, som kan forurene omgivelserne, skal have en miljøgodkendelse.

Den nationale lovgivning i samspil med EU's regler bestemmer hvilke virksomheder, der skal miljøgodkendes.

Hvilke virksomheder, det drejer sig om, fremgår af Bilag 1 og Bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Kommunen er godkendende myndighed på de fleste virksomheder, men Miljøstyrelsen er godkendende myndighed på visse typer.
 
En godkendelsespligtig virksomhed må ikke opstarte produktionen eller udvide drift eller bygninger, før Hjørring Kommune har meddelt miljøgodkendelse.

En miljøgodkendelse rummer en vurdering af virksomhedens samlede miljøpåvirkning og en række vilkår for indretning og drift af virksomheden f.eks. vilkår for luftforurening, støj, spildevand og egenkontrol.

Brugerbetaling

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser samt tillæg til miljøgodkendelser.
Se mere på miljøministeriets hjemmeside.

Sådan søger du

Du skal søge digitalt via systemet "Byg og Miljø". 

Åben Byg og Miljø

Guide til brug af Byg og Miljø

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens miljøpåvirkninger, og ansøgningskravene beskrives nærmere i bilag 3 og 4 til godkendelsesbekendtgørelsen. 

Miljøstyrelsen har udarbejdet en vejledning for både virksomhederne og myndighederne, og den finder du her: http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/

Du vil blive guidet igennem ansøgningsprocessen via det digitale system. Du kan gemme dele af ansøgningen, hvis du ikke har tid eller mulighed for at lave hele ansøgningen ad en omgang. Hvis du er i tvivl om noget under vejs, kan du også kontakte Team Erhverv på tlf. 72 33 67 30

Når Hjørring Kommune har modtaget en fuldstændig ansøgning med alle påkrævede oplysninger, aftaler vi sammen med virksomhed og dennes rådgiver en tidsplan for, hvornår miljøgodkendelsen kan være færdig. Vær opmærksom på, at det tager lang tid, det vil sige måneder, at komme igennem hele ansøgnings- og godkendelsesprocessen.