Maskinværksteder- Anmeldeordning

Virksomheder der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller skal anmelde etablering, ændringer og udvidelser.

Før skulle metalforarbejdendevirksomheder have en miljøgodkendelse. Som noget nyt fra januar 2016 skal
maskinværksteder i stedet kun anmelde sig til kommunen, ved etablering,
udvidelse eller ændringer i produktionen. 

Samtidig er maskinværksteder nu omfattet af en bekendtgørelse kun for denne branche: 
Maskinværkstedsbekendtgørelsen

I bekendtgørelsen finder du de krav, der gælder for maskinværksteder, der har et produktionsareal over 1000 m2. 

Sådan anmelder du

Anmeldelse af etablering, udvidelser og ændringer skal ske via det digitale system ”Byg og Miljø”.

Åben Byg og Miljø

Åben Guide til brug af Byg og Miljø

Her kan du også søge om dispensation fra kravene i branchebekendtgørelsen.

Hvornår kan du så starte?

Du kan igangsætte det anmeldte efter 4 uger, hvis kommunen ikke gør indsigelse inden da.

Har du brug for fx. en tilslutningstilladelse (spildevand til offentlig kloak), skal du også søge om den via Byg og Miljø. Du kan så ikke gå i gang før tilladelsen er givet.

Hvis der er særlige forhold i din sag, kan kommunen gøre indsigelse, og eventuelt skærpe
branchebekendtgørelsens krav eller stille supplerende krav. I sådan et tilfælde kan du først gå i gang, når der er truffet en egentlig afgørelse. Du har også adgang til at klage over en sådan afgørelse.