Autoværksteder og tankstationer

Autobranchen omfatter virksomheder som auto- og motorcykelværksteder, hvor der sker service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, samt tankstationer med vaskehaller.

Miljøtilsyn med autoværksteder 

Team Erhverv fører regelmæssigt tilsyn med at bestemmelserne i miljølovgivningen overholdes. Miljøforholdene på autoværksteder og tankstationer reguleres bl.a. ved hjælp af Autobranchebekendtgørelsen.

Etablering, udvidelse og flytning 

Autoværksteder, der etableres, udvider eller flytter skal anmelde det til Hjørring Kommune. Team Erhverv har herefter 4 uger til at stille krav til etableringen/udvidelsen. Hvis der etableres vaskeplads eller vaskehal i forbindelse med autoværkstedet eller tankstationen, kræver dette en tilslutningstilladelse.

Anmeld her

Byggetilladelse eller landzonetilladelse 

Udover de miljømæssige forhold kan der også være bygnings- og planmæssige forhold, der skal overholdes, f.eks. kan det være nødvendigt at indhente byggetilladelse eller landzonetilladelse, hvis autoværkstedet skal etableres i landzonen.