Indberet vandforbrug

Indberet dit vandforbrug på nedenstående link

Blanketten til indberetning kan udfyldes, når du er logget ind med dit Nem id. Du vælger den adresse, hvor boringen er placeret, og hvis du har flere boringer, skal du udfylde en blanket for hver af deres adresse (markvandingsanlæg/boring).

Markvandere + øvrige - Indberet vandforbrug her

Vandværker - Indberet vandforbrug her


Alle ejere af vandforsyningsanlæg, der kræver indvindingstilladelse, skal registrere og indberette den oppumpede vandmængde til kommunen.
Indberetningen af oppumpede vandmængder opgøres for perioden 1. januar til 31. december.

 Læs mere om Krydsoverensstemmelse her

 

   

Har du spørgsmål, kan du kontakte Team Vand og Jord på tlf. 72336763 eller tlf. 72336776.