Indsatsplan for Vandværker; Skallerup, Lønstrup og Sønderlev

Indsatsplanen er færdig og endelig vedtaget i februar 2011. Indsatsplanen omfatter alene de tre vandværkers indvindingsoplande, da der ikke er udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser ud over vandværkernes indvindingsoplande.

Se indsatsplanen for Skallerup, Lønstrup og Sønderlev Vandværker