Tilladelse til vandværker

Ansøg om indvindingstilladelse samt ny boring

Tilladelse eller fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand

Når et vandværk ansøger om indvinding af grundvand, skal det gøres via Byg og Miljø på nedenstående link.

Ansøg om indvindingstilladelse eller ny boring til vandværk

Husk at du i ansøgningsskemaet skal vedhæfte et anmeldelsesskema. Skemaet finder du her:

Anmeldelsesskema