Tilladelse til markvanding

Ansøg om markvandingstilladelse

Tilladelse eller fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand

Ønsker du at opføre en ny markvandingsboring, ændre på din nuværende tilladelse eller er din tilladelse udløbet, skal du ansøge om tilladelse her. 

Ansøg om markvandingstilladelse

Husk at du i ansøgningsskemaet skal vedhæfte et anmeldelsesskema. Skemaet finder du her:

Anmeldelsesskema

VANDMÆNGDER

Hjørring Kommune vil vurdere hver ansøgning om tilladelse til indvinding af mere grundvand efter følgende:

  • Der gives tilladelse i grundvandsoplande med overskud af vand i forhold til målsætning
  • Der kan maximalt tillade sænkning af vandstanden i § 3 beskyttede naturtyper med 5 cm
  • I Natura 2000 områder ligger grænseværdien for sænkning på 0
  • Indvinding af vand, må ikke overskride kvalitetsmål for det aktuelle vandløb
  • Mængden afhænger af indberettede vandmængder for de sidste 10 år.