Fedtudskillere

Denne side beskriver hvad en fedtudskiller er og hvilke steder den blandt andet skal installeres.

Hvad er en fedtudskiller (FU)?

Selve fedtudskilleren er i en beholder hvorigennem fedtholdigt spildevand løber så langsomt, at olie og fedt når at flyde ovenpå og tilbageholdes, mens det ”rensede” spildevand løber nedenom og videre.

 
Ofte er der også et slamfang foran udskilleren. I slamfanget bundfældes tunge partikler, hvorved effektiviteten af selve udskilleren forbedres.

Sandfang, fedtudskiller og målebrønd

Hvad må ikke udledes til FU-anlæg?

Ren fedt/olie må aldrig ledes direkte til udskilleren. Man må ikke bevist lede fedt- eller olieholdige produkter til fedtudskilleren, da den kun er i stand til at tage mindre mængder fedt i spildevandet ad gangen. En hel frituregrydes indhold vil derfor altid løbe lige igennem udskilleren!


Rengøringsmidler i større mængder vil også opløse fedtet for meget til at det har tid at udskille sig i udskilleren, og dét fedt, der allerede er opsamlet i udskilleren vil også blive opløst og revet med ud i kloakken.

Hvor skal der etableres et FU-anlæg?

Hvor der forekommer fedtholdigt spildevand fra en virksomhed, forening eller institution, skal der i princippet altid være en udskiller tilkoblet.

Slagterier, mejerier
Til virksomheder af industri-størrelse er der altid krav om fedtudskiller. Sådanne virksomheder skal også have en egentlig spildevandstilladelse og også ofte en miljøgodkendelse (se nærmere om miljøgodkendelser her).

Grillbar, kro, storkøkken, kantine, cafeteria mm
Søger du om byggetilladelse til en ny grillbar, kro eller lignende, stiller vi normalt krav om fedtudskiller i byggetilladelsen, hvis der anvendes friture og/eller der produceres 25 måltider/dag.
 
Dog vil krav om fedtudskiller altid bero på en individuel sagsvurdering, hvor der tages stilling til aktiviteter, kloakforhold og hvor Hjørring Vandselskab også må høres inden afgørelsen.

Der stilles normalt ikke krav om fedtudskiller ved små pølsevogne, der ikke bruger friture og ikke leder vaske- eller rengøringsvand til kloak.

Problemer i kloakken
Krav om fedtudskiller kan også komme, fordi der er opstået problemer med tilstopning af kloakken.

Hvor stor skal en fedtudskiller være?

Størrelsen på en fedtudskiller afhænger af spildevandets mængde, hastighed, indhold af fedt/olie og om der bruges rengøringsmidler, vaskemaskiner, pumper eller andre ting som emulgerer fedtet, det vil sige gør at fedtet ikke så let skiller sig fra vandet.

Dimensioneringen skal ske efter den dansk-europæiske standard for fedtudskillere: DS/EN 1825-2.

Hvem kan dimensionere en fedtudskiller?

Det er autoriserede kloakmestre eller en rådgivende ingeniører, der kan dimensionere udskiller og slamfang korrekt.

Kloakmesteren skal færdigmelde arbejdet, og dette er kommunens sikkerhed for, at anlægget er dimensioneret korrekt og tilsluttet kloakken efter gældende regler og normer (Byggereglementet og Dansk Afløbsnorm DS 432:2009, dansk-europæisk standard for fedtudskillere DS/EN 1825-2).

Hvilke tilladelser kræves ved etablering af et FU-anlæg?

  • der skal søges om byggetilladelse hos Hjørring
  • KommuneGrundlaget for dimensionering af sandfang og udskiller skal godkendes af Hjørring Kommune før etablering
  • En autoriseret kloakmester skal bagefter færdigmelde arbejdet hos Hjørring Kommune