Regler for miljøtilsyn

Hjørring Kommune fører regelmæssigt tilsyn med mange virksomheder og husdyrbrug i kommunen.

Hovedformålet med et miljøtilsyn er, at sikre, at virksomheden eller husdyrbruget drives i overensstemmelse med gældende miljølovgivning (miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser og regler). Et miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol - vi vejleder også gerne, så unødvendige problemer og klager undgås.

Miljøstyrelsen har lavet en hjemmeside der forklarer reglerne for miljøtilsyn, og hvad de betyder for din virksomhed eller husdyrbrug.

Langt de fleste miljøtilsyn er omfattet af brugerbetaling hvilket også er beskrevet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsens hjemmeside: Få tjek på miljøtilsynsreglerne

Tilsynsplanen

Oversigt over IED-virksomheder