Opbevaring af olie og kemikalier

Hjørring Kommune har i en forskrift vedtaget regler for, hvordan olie og kemikalier skal opbevares og håndteres, så der ikke er risiko for spild og spredning til omgivelserne.

Reglerne gælder både råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald.

Reglerne gælder for alle virksomheder, landbrug og institutioner i kommunen med visse undtagelser.

Forskriften indeholder praktiske tips og løsningsforslag for opbevaring på netop din virksomhed eller landbrug.

Reglerne skal sørge for, at risikoen for forurening af jord, kloak, grundvand og overfladevand ikke undervurderes. Hovedtrækket i reglerne er, at olie og kemikalier ikke kun skal opbevares i emballage, der er tæt, men at der også skal være en måde at opsamle eventuelt spild på, hvis emballagen alligevel lækker eller vælter. Det er med andre ord nødvendigt at tænke ”risiko for spild”, når du oplagrer olie og kemikalier.

Læs mere i forskriften, eller tag kontakt til Hjørring Kommunes Team Erhverv, hvis du vil vide mere.

Specielle krav til giftige og brandfarlige kemikalier 

Du skal være opmærksom på, at der kan gælde yderligere regler for opbevaring af kemikalier. For eksempel er der skærpede krav til opbevaring af brandfarlige væsker og giftige kemikalier.

Forskrift for olie og kemikalier