Dialogbaseret miljøtilsyn

I Hjørring Kommune er miljøtilsyn baseret på dialog og sparring. Vores ambition er nemlig at sparre frem for at håndhæve.

Vi ser tilsynene som en oplagt mulighed for at få en uformel miljøsnak med jer – og vi håber meget, at I ser vores besøg som en håndsrækning og hjælp til at blive klogere på de gældende miljøregler. 


En god og respektfuld dialog giver samtidig mulighed for at inspirere og medvirke til, at flere landbrug gør en frivillig indsats for at mindske miljøpåvirkningen.

Læs artiklen om ingen envejskommunikation i Hjørring Kommune.