Bæredygtighed og tilsyn

Under tilsynet forsøger vi at inspirere til og vejlede om muligheder for miljøforbedringer.

Energibesparelser

 • Hvordan kan virksomhederne nedbringe deres forbrug af strøm?
 • Kunne LED-lys være en mulighed?
 • Var det en idé at udskifte din cirkulationspumpe til en mere energirigtig pumpe?
 • Nævne muligheden for at få besøg af en energikonsulent

Cirkulære processer

 • Producerer virksomheden overskudsvarme eller affald, der udgør en ressource for andre?
 • Mulighed for at aflevere landbrugsplast til genanvendelse

Alternativer til miljøfarlige råvarer

 • Bruger virksomheden eksempelvis et miljøfarligt rengøringsmiddel, vil vi foreslå virksomheden at bruge et mere miljøvenligt middel

Miljøledelse

 • Miljøledelse handler om at sætte sit miljøarbejde i system – og dette arbejde fortæller vi gerne om på vores tilsyn.
 • Fordele ved miljøledelse: Hvis der indføres miljøledelse på virksomheden, er det muligt at blive registreret under den europæiske miljøledelsesordning EMAS eller certificeret efter den internationale standard ISO 14001. 

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i NordDanmark (NBE)

 • Vi fortæller gerne virksomhederne om muligheden for at blive medlem af NBE.
 • NBE er en forening, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed videreudvikles. Netværkets formål er at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af miljø- og energimæssig bæredygtighed.

Læs om NBE.

Miljøledelse på landbrug