Større husdyrbrug

De største landbrug skal have en miljøgodkendelse, mens mindre landbrug skal søge en miljøtilladelse eller anmelde et dyrehold.

Det kræver §16a miljøgodkendelse, hvis 

Du etablerer eller ændrer et husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 3.500 kg N pr. år og har et produktionsareal* større end 100 m2. 

Derudover kræves der altid miljøgodkendelse hvis husdyrbruget har: 

    1) Flere end 750 stipladser til søer, 
    2) Flere end 2000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller 
    3) Flere end 40.000 stipladser til fjerkræ. 

Det kræver §16b miljøtilladelse, hvis 

Du etablerer eller ændrer et husdyrbrug, med en ammoniakemission mindre end 3.500 kg N pr. år og et produktionsareal* større end 100 m2. 

Hvordan søger man miljøgodkendelse og tilladelse 
Du skal sende ansøgningen ind via det elektroniske ansøgningssystem på websiden www.husdyrgodkendelse.dk. 

Nogle ændringer kræver kun en anmeldelse, se mere her

Brugerbetaling.

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn og udarbejdelse af miljøgodkendelser samt tillæg til miljøgodkendelser.
Se mere på miljøministeriets hjemmeside.

Gener fra et dyrehold.

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.
Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.