Mindre erhvervsmæssigt dyrehold

Et dyrehold er erhvervsmæssigt, hvis du har mere end et af følgende dyrehold:

 • 2 køer med tilhørende kalve eller
 • 4 stk. andet kvæg eller
 • 4 heste med tilhørende føl eller
 • 2 søer med opfedning af makimum 5 slagtesvin eller
 • 10 får med lam eller
 • 10 geder med kid eller
 • 30 stk. høns eller
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Ved etablering af et mindre, erhvervsmæssigt dyrehold skal kommunen informeres.

Et mindre erhvervsmæssigt dyrehold er:

 • Et produktionsareal i stalden mindre end 100 m². 
 • Besætninger af heste / ammekvæg / geder / får på dybstrøelse, hvor produktionsarealet er mindre end 175 m² (300 m² ved vinteropstaldning). 
 • Besætninger med heste, hvor produktionsarealet er mindre end 200 m².

Hvis du ønsker at etablere et nyt dyrehold eller ændre dit eksisterende dyrehold, skal du anmelde det ved at udfylde og indsende nedenstående skema:

Skema til anmeldelse af mindre erhvervsmæssigt dyrehold

Du er velkommen til at kontakte os enten pr. mail eller telefon, hvis du har spørgsmål.

Kommunen fører miljøtilsyn med erhvervsmæssige dyrehold. Vi kommer på tilsyn hver 3.-6. år.
Reglerne fremgår af Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

Brugerbetaling:

Kommunen tager brugerbetaling for miljøtilsyn. Det vil sige, at du skal betale for den tid, vi bruger på at forberede et tilsyn, gennemføre et tilsyn og efterbehandle tilsynet. Se mere på miljøstyrelsens hjemmeside.

Gener fra et dyrehold

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.

Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret