Dyrehold i byzonen & hobbylandbrug

Der er forskel på, hvilke dyr du har mulighed for at holde, alt efter om du bor i byzonen eller i landzonen.

Dyrehold i byzonen

Det er ikke tilladt at holde svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i byzone– og sommerhusområder. Det samme gælder for områder i landzone, der ved lokalplan er lavet om til boligformål eller blandet erhverv. 

Det er som udgangspunkt kun tilladt at holde høns, duer, prydænder, hunde og katte i byzonen.

I særlige tilfælde kan kommunen give en dispensation til eksempelvis børnehaver og rideskoler.

Hobbylandbrug

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold 

Bor du i landzone, har du mulighed for at have et mindre ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uden, at du skal have en godkendelse af kommunen.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold (hobbylandbrug) er i denne sammenhæng et dyrehold på enten:

  • 2 køer med tilhørende kalve
  • 4 stk. andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl eller
  • 2 søer med opfedning af makimum 5 slagtesvin eller
  • 10 får med lam eller
  • 10 geder med kid eller
  • 30 stk. høns eller
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

eller tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

Gener fra et dyrehold.

Føler du dig generet af lugt, støv eller støj fra din nabos dyrehold, vil det mange gange kunne løses ved, at du tager en snak med din nabo.

Får kommunen en henvendelse om gener fra et dyrehold, vil ejeren blive orienteret.

Vejledning om hestehold

Fuglehold i byzonen

Det lille dyrehold