Flydende husdyrgødning

Flydende husdyrgødning (overvejende gylle, men også ajle), ensilagesaft og spildevand skal opbevares i korrekt udførte beholdere.

Gyllebeholderen skal være lavet solidt, oftest i støbt beton, så den kan holde til påvirkning af både gødningen og de maskiner, der evt. bruges til omrøring og tømning af gyllen.

Gyllebeholdere skal som udgangspunkt være forsynet med fast overdækning i form af enten naturligt flydelag, flydedug eller teltoverdækning.

Hvis en gyllebeholder ligger inden for 100 meter af en sø , der er over 100 m2 eller vandløb er der desuden skærpet krav til beholderen.

Det er følgende:

  • Hvis beholderen ligger mindre end 100 meter fra vandløb/sø på over 100 m², skal den forsynes med en gyllealarm, der elektronisk advarer om pludseligt trykfald i beholderen.

  • Hvis beholderen ligger mindre end 100 meter fra vandløb/sø på over 100 m², og terrænet skråner mere end 6 grader, skal beholderen forsynes med en gyllealarm, og der skal etableres en barriere (en vold), der kan rumme den volumen, som beholderen har over terræn. 

  • Hvis beholderen ligger mere end 100 meter fra vandløb/sø på over 100 m², og terrænet skråner mere end 6 grader, skal beholderen forsynes med en gyllealarm, og der skal etableres en terrænændring, der kan tilbageholde 25 m³ flydende husdyrgødning

 

Formålet med reglerne er at reducere risikoen for forurening af vandløb og søer. jvf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens §21.

Læs om beholderkontrol